Opleidingen voor de politie

Child Focus werkt dagelijks samen met de lokale en federale politie. Bij een geval van verdwijning of seksuele uitbuiting van een minderjarige staat de organisatie ten dienste van het onderzoek en ondersteunt ze de betrokkenen. Child Focus organiseert praktische opleidingen voor politiemensen (in opleiding).

De werking en activiteiten van de organisatie worden uitgelegd via situaties uit de casuïstiek van Child Focus:

 • de opsporingscampagnes
 • het affichageproces
 • de steun aan naasten
 • de samenwerkingsprotocollen met justitie, politie en de hulpsector
 • het beroepsgeheim
 • de online en offline communicatiekanalen
 • Child Alert

 

Image Child

Praktische info

 • Doelgroep: politie en aspiranten
 • Mogelijke thema’s: de diensten van Child Focus, verdwijningen, internationale kinderontvoeringen door een ouder, seksuele uitbuiting online en ofline, online veiligheid, etc.
 • Benodigd materiaal: beeldscherm, beamer, luidsprekers, internettoegang.

Organiseer deze vorming

Opleidingen voor justitie

Justitie en Child Focus doen er alles aan om de verdwijning en seksuele uitbuiting van minderjarigen te bestrijden en voorkomen. Magistraten nemen belangrijke beslissingen in dossiers. Child Focus wil de zetelende magistraten zowel als de magistraat-stagiairs duidelijk informeren over de mogelijkheden van onze Stichting:

 • operationeel
 • psychologische ondersteuning
 • omkadering
 • informatie naar de media en sensibilisering.

Het is een praktische en operationele opleiding. Het is een praktische en operationele opleiding. Child Focus informeert de rechterlijke macht over de operationele diensten en preventieactiviteiten van de Stichting. Zo stimuleert Child Focus de samenwerking om het onderzoek nog beter te kunnen ondersteunen, in het belang van het kind. De opleiding toont magistraten de impact en meerwaarde van Child Focus in de vooruitgang van de dossiers. Ze wil bij magistraten de reflex creeëren om optimaal een beroep te doen op onze diensten. De opleiding belicht ook het preventiewerk van onze organisatie om ook de reflexen hieruit te helpen verankeren in de dagelijkse praktijk van magistraten.

Image Child

Praktische info

Duur : 3 uur Doelgroep : magistraten en stagiairs Mogelijke thema's : de diensten van Child Focus, verdwijningen, internationale kinderontvoeringen door een ouder, seksuele uitbuiting online en offline, online veiligheid, etc. Benodigd matériaal : beeldscherm, beamer, luidsprekers, internettoegang.

Organiseer deze vorming

Opleiding iCoach

iCoach is een opleidingsprogramma van Child Focus en de FOD Binnenlandse Zaken. Het richt zich tot professionals die een veilig en verantwoord internetgebruik bij kinderen en jongeren willen stimuleren.

Kinderen sensibiliseren vraagt een grote verantwoordelijkheidszin en een aangepaste didactische benadering.

Child Focus en de FOD Binnenlandse Zaken willen zo een partenerschap aanmoedigen tussen de politie en preventiediensten van de gemeenten. Zo worden personeelsleden opgeleid die zich willen inzetten voor de online veiligheid van 10-14 jarigen en die willen meewerken aan preventieacties.
 
Image Child

Praktische info

Doelgroep: alle personen die scholen willen helpen om online veiligheid bij minderjarigen te stimuleren of alle personen die reeds door een school gecontacteerd werden om dezelfde redenen, zoals:

 • Politieagenten
 • Preventiepersoneel van steden en gemeenten
 • Preventieambtenaren van steden en gemeenten
 • Leden van de onderwijscellen van steden en gemeenten

iCoach is niet geschikt voor maatschappelijke werkers, beroepspedagogen, leraren en docenten.Er bestaat voor hen een specifieke pedagogische vorming in het kader van online mediaopvoeding: "Clicksafe"

Voormiddag:

 • ontstaan, inhoud, doel iCoachprogramma
 • Child Focus en online veiligheid: werking
 • jongeren en internet: tendensen
 • tips en tricks voor de leerlingen
 • voor de klas: uitdaging én verrijking

Namiddag:

 • online en offline informatieve toolbox

 • voorbeeldles rond online veiligheid

Kinderen sensibiliseren vraagt een grote verantwoordelijkheidszin en een aangepaste didactische benadering.

 

Child Focus en de FOD Binnenlandse Zaken willen zo een partnerschap aanmoedigen tussen de politie en preventiediensten van de gemeenten. Zo worden personeelsleden opgeleid die zich willen inzetten voor de online veiligheid van 10-14 jarigen en die willen meewerken aan preventieacties.

 

De opleiding biedt expertise over interneteducatie:

 
 • het internetgebruik
 • de cybertendensen
 • de opportuniteiten en de risico’s van het internet
 • de technieken van groepsbeheer
 

De deelnemers worden gesensibiliseerd over de visie van Child Focus over interneteducatie. De Stichting richt zich daarvoor op een positieve communicatieboodschap die vertrouwen uitstraalt, waarbij online opportuniteiten naar voor gebracht worden. De mogelijke negatieve gevolgen van het internet worden vermeden/beheerst dankzij de kritische geest, sociale competenties en veerkracht van jongeren.

 

Tijdens deze opleiding komen diverse educatieve tools rond interneteducatie aan bod. Deze tools kunnen het uitgangspunt vormen om online veiligheid te bespreken met jongeren.

 

Na afloop van de opleiding wordt de deelnemer uitgenodigd om zich te engageren als "iCoacher" in zijn gemeente of politiezone. Zo wordt hij lid van een nationaal iCoach-team en kan hij workshops geven in zijn regio.

 

Als je beslist om "iCoacher" te worden, zal je na je eerste bijgewoonde sessie gegegevn door een Child Focus-medewerker, een erkenning krijgen met het iCoach-certificaat. Dit certificaat staat garant voor het delen van een positieve visie en een gedeelde deskundigheid ten aanzien van de online mediageletterdheid van kinderen.

 

Dit project brengt sleutelactoren, politie en preventiediensten samen dankzij de creatie van een netwerk van "iCoach" opleiders. Het project ondersteunt tevens de steden en gemeenten bij de uitwerking van hun veiligheids- en preventiebeleid wat internet betreft.

 

Organiseer deze vorming