Taken

 • Nieuwe vrijwilligers onthalen en integreren;
 • Contacten en banden onderhouden met de vrijwilligers binnen de regio
 • Child Focus actief promoten binnen de regio, teneinde nieuwe kandidaat-vrijwilligers aan te nemen
 • Nauw samenwerken met Child Focus
 • Child Focus vertegenwoordigen op diverse gelegenheden en bij verschillende partners
 • Deelnemen aan en opvolgen van de verspreiding van opsporingsberichten (RAV)
 • Deelnemen aan de verspreiding van de preventieboodschappen van Child Focus (RP)

 

Vorming

Een halve dag op het hoofdkantoor van Child Focus (Brussel)

 • Een rondleiding binnen de organisatie en een presentatie van de verschillende departementen
 • Een vorming “affichage” en een vorming “preventie op de standen”
 • Een fijne kennismaking met de medewerkers van Child Focus

 

Profiel

 • Minimum 18 jaar
 • In staat zijn om, o.a. op medisch vlak en mobiliteit, de permanentie te verzekeren voor de verspreiding van osporingsberichten
 • Een goede kennis van het Nederlands, mondeling en schriftelijk
 • In staat zijn om een diverse groep mensen aan te sturen
 • Vlot kunnen werken met ICT-toepassingen (bv. digitale vergaderingen kunnen organiseren …);
 • Bereid zijn om zich in te zetten voor regelmatig terugkerend vrijwilligerswerk en dit voor onbepaalde duur
 • Dynamisch, beschikbaar en flexibel zijn
 • Zorgzaam en hartelijk zijn, en een verzorgd voorkomen hebben
 • Respecteren van de discretieplicht en de deontologische en ethische regels

 

Word vrijwilliger