Gefinancierde projecten

De Koning Boudewijnstichting financiert verschillende preventieprojecten van Child Focus: 

  • Het online spel “MISSING" via het fonds “Georgette Van Der Schelden”.
  • Het preventieproject “Girl Power Squad” via het fonds “Hope For Girls”.

 

 

"Sociale rechtvaardigheid staat centraal in ons werk. De kwetsbaarheid van minderjarigen wordt niet enkel bepaald door materiële levensomstandigheden. Ook seksuele uitbuiting, in welke vorm ook, is een onaanvaardbare bron van kwetsbaarheid. Child Focus verricht voorbeeldig werk in de strijd tegen deze problematiek. Net zoals alles wat haar vrijwilligers en schenkers doen, of het nu gaat om particulieren of ondernemingen, die Child Focus door dik en dun steunen. Dat is waar maatschappelijk engagement om draait.” 

Françoise Pissart

CEO Koning Boudewijnstichting