CyberSquad is een online platform, voor en door jongeren. Ze kunnen er (anoniem) vragen stellen en elkaar helpen over online problemen en zorgen zoals: online seksualiteit, online vriendschap en relaties, cyberpesten, privacy, online reputatie, grensoverschrijdende sexting .... Medewerkers van Child Focus modereren het platform en bij een dringend probleem kunnen jongeren tijdens de openingsuren ook rechtstreeks bij hun terecht via een privé-chat.