85.000 dossiers in 25 jaar

85.000 dossiers in 25 jaar

mrt 30 2023

Child Focus bestaat vandaag 25 jaar. De organisatie behandelde 85.000 dossiers, waarvan 43.000 verdwijningsdossiers en 42.000 dossiers van seksuele uitbuiting. 25 jaar later is Child Focus relevanter dan ooit. Child Focus merkt dat kinderen en jongeren meer en meer onder druk staan. Het aantal verdwijningsdossiers blijft doorheen de jaren tamelijk stabiel, maar het aantal dossiers van seksuele uitbuiting zijn sterk gestegen, als gevolg van nieuwe maatschappelijke fenomenen zoals grensoverschrijdende sexting, sextortion en grooming, of nog de online verspreiding van seksuele misbruikbeelden van kinderen.

Child Focus werd opgericht naar aanleiding van de zaak Dutroux en de Witte Mars om steun te verlenen aan slachtoffers van verdwijningen en seksuele uitbuiting en hun naasten. De organisatie kon vanaf het begin rekenen op een uniek samenwerkingsprotocol met politie en parket, dat is uitgegroeid tot een solide partnerschap. Sinds dit samenwerkingsprotocol tellen de organisatie en de Cel Vermiste Personen veel minder langdurig vermiste kinderen, wat wijst op een goedwerkende samenwerking. Child Focus werkt daarnaast ook nauw samen met hulpverleningsdiensten, allerhande organisaties en private spelers zoals technologiebedrijven als Google, Microsoft en Meta.

Nog steeds een enorme solidariteit

De organisatie voelt 25 jaar later nog steeds dezelfde enorme solidariteit met slachtoffers en hun naasten als die tijdens de Witte Mars. Als een kind vermist raakt, mobiliseert Child Focus de gemeenschap en roept op om actief deel te nemen aan de zoektocht door de opsporingsberichten op sociale media te delen of uit te kijken naar het vermiste kind in de buurt. Ook om sensibiliserings- en preventiecampagnes te verspreiden, is deze betrokkenheid van de gemeenschap van onschatbare waarde om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Nood aan financiële steun

Deze solidariteit trekt zich door in de financiering van Child Focus. Naast een beperkte steun van de overheid, rekent de organisatie voor 56% van haar inkomsten op het grote publiek. Ondanks deze belangrijke financiële steun, blijft Child Focus een fragiele organisatie die extra middelen nodig heeft om het groeiende aantal dossiers op te vangen. Alleen zo kan ze haar activiteiten in het belang van kinderen voortzetten en efficiënt blijven inspelen op de maatschappelijke uitdagingen.

“Child Focus bestaat 25 jaar. 25 jaar waarin er veel veranderd is, vaak ten goede. We staan vandaag zoveel verder dan in de beginperiode: we hebben solide partnerschappen, we werken heel erg goed samen op het terrein. We ondersteunen elk jaar meer slachtoffers en hun naasten. We hebben een goed uitgebouwde preventiewerking en kunnen nog steeds, en meer en meer, rekenen op de steun van het grote publiek, van onze gouden vrijwilligers tot onze onmisbare schenkers.” Heidi De Pauw, Algemeen Directeur bij Child Focus.

Veranderende uitdagingen omarmen

Sinds de oprichting in 1998 blijft Child Focus inspelen op de steeds veranderende uitdagingen, noden en tendensen in de verdwijning en seksuele uitbuiting van kinderen, offline én online. Het accent in de beginjaren lag op het operationele, de hulp aan en de ondersteuning van slachtoffers en hun naasten. De focus ligt de laatste jaren alsmaar meer op preventie, sensibilisering, onderzoek en beleidswerk. Preventie is dan ook de snelst groeiende pijler van Child Focus. De organisatie heeft in 25 jaar tijd expertise uitgebouwd in de thema’s die ze behandelt en deelt dit via preventietools en vormingen voor kinderen, jongeren, ouders en professionals.

Technologie staat bovendien zoveel verder dan 25 jaar geleden. De fenomenen waar Child Focus rond werkt zoals seksuele misbruikbeelden van minderjarigen, grensoverschrijdende sexting, grooming en sextortion, worden alsmaar meer beïnvloed door technologische ontwikkelingen. Technologie aanpakken met technologie wordt dan ook de boodschap voor de toekomst: niet terugdeinzen voor deze technologische ontwikkelingen, maar er innovatief mee aan de slag gaan. Child Focus benadrukt hierbij het belang om kinderen preventief te begeleiden in deze geconnecteerde wereld zodat ze leren om het leuk en veilig te houden en om hulp in te roepen bij een volwassen vertrouwenspersoon, hun Max, als het misloopt.

Verjaardag in het Atomium

Child Focus vierde vandaag haar 25ste verjaardag in het Atomium te Brussel. In de voormiddag nam eerst een sessie van het samenwerkingsspel Max 24/7 plaats in aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Mathilde en kinderen van de lagere school. Nadien volgde een plechtigheid in aanwezigheid van politie, parket, hulpverlening, ministers en slachtoffers van verdwijningen en seksuele uitbuiting en hun naasten. Het Atomium verwelkomde bovendien 150 kinderen die aan tal van activiteiten konden deelnemen zoals het samenwerkingsspel Max 24/7, de Max-klimmuur, verhalen verteld door consulenten van Child Focus, creatieve workshops… Doorheen de dag bezochten ook partners en vrijwilligers van de organisatie deze verschillende activiteiten.

 

Perscontact: Selyna Ayuso Ferrandiz – Public Relations Manager – Selyna.ayusoferrandiz@childfocus.org 0473/81.17.82