Ichcape stelt 5 wagens ter beschikking aan Child Focus

Ichcape stelt 5 wagens ter beschikking aan Child Focus

okt 02 2023

Child Focus ziet het aantal dossiers van verdwijningen en van seksuele uitbuiting jaar na jaar stijgen, wat gepaard gaat met een stijgend aantal kosten. De organisatie kan slechts rekenen op 20 % structurele financiële steun vanuit de overheid via de Nationale Loterij. Voor het overige grote deel van de financiële middelen doet Child Focus een beroep op de solidariteit van individuele schenkers en bedrijven. Zo ondersteunt Inchcape, de invoerder van onder andere Toyota en BYD in België, de operationele werking op het terrein van Child Focus door haar 5 wagens gratis ter beschikking te stellen.

Het gebeurt regelmatig dat de dossierbeheerders van Child Focus zich snel moeten kunnen verplaatsen om kinderen en hun naasten in crisissituaties te ondersteunen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het gaat om een zeer onrustwekkende verdwijning. In een dergelijke noodsituatie, gaat doorgaans één dossierbeheerder naar de politie en een tweede naar de naasten van het betrokken kind. Het is dan ook van cruciaal belang om op die momenten, wagens ter beschikking te hebben om snel ter plekke te zijn.

Child Focus investeert bovendien almaar meer in preventie van kinderen en jongeren. De organisatie doet dit enerzijds via animaties op scholen, zoals het spel Max 24/7, en anderzijds door lezingen en vormingen aan leerkrachten en begeleiders die op hun beurt zo beter gewapend zijn om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken. De organisatie is bovendien aanwezig op evenementen over heel België om zoveel mogelijk jongeren te bereiken. Voor al deze gelegenheden moet de organisatie zich makkelijk kunnen verplaatsen en wagens zijn essentieel om lesmateriaal te vervoeren.

“Onze ambities zijn groot, het aantal dossiers stijgt inderdaad, maar ook onze kosten stijgen. Vandaar het grote belang en de onschatbare waarde van structurele partners zoals Inchcape. Samen zijn we sterk en de betrokkenheid van onze medewerkers, vrijwilligers, schenkers én partners geeft ons hoop.” Heidi De Pauw, Algemeen Directeur bij Child Focus.

Bij Inchcape draait alles rond verantwoord ondernemen. Het bedrijf hecht veel belang aan projecten die gelijke kansen voor jongeren wil bevorderen en wil zich samen met Child Focus inzetten voor een gemeenschappelijk doel: de bescherming van kinderen. Inchape wil op termijn andere acties opzetten om de organisatie te ondersteunen en zo bij te dragen aan haar missie. 

We voelen ons verbonden met de behoeften van mensen die hulp nodig hebben en willen een positieve impact hebben op de gemeenschappen waarin we actief zijn” Michael Roosen, CEO van Inchcape Belux.

 

Perscontact Child Focus: Selyna Ayuso Ferrandiz – Public Relations Manager selyna.ayusoferrandiz@childfocus.org 0473/81.17.82

Perscontact Inchcape: Ellen De Wilde – PR Manager ellen.dewilde@toyota.be