Child Focus slaat een noodkreet: nog nooit waren er zoveel vermiste en seksueel uitgebuite kinderen, maar er is onvoldoende structurele financiering om iedereen te helpen

Child Focus slaat een noodkreet: nog nooit waren er zoveel vermiste en seksueel uitgebuite kinderen, maar er is onvoldoende structurele financiering om iedereen te helpen

mrt 19 2024

Het moet gezegd worden: de crisissen lijken elkaar op te volgen en dit laat zich voelen in onze dagelijkse leefwereld, ook in die van onze jongeren. De nood aan hulp en ondersteuning is enorm hoog. Child Focus ziet jaar na jaar het aantal dossiers van verdwijningen en seksuele uitbuiting toenemen. Maar vorig jaar kende de organisatie de grootste stijging sinds haar bestaan: 32% meer dossiers van zowel verdwijningen als seksuele uitbuiting. Om al deze slachtoffers en hun naasten 24/7 te kunnen opvangen en begeleiden zijn meer menselijke en financiële middelen nodig. Maar in tegenstelling tot wat veel mensen denken, is Child Focus géén door de overheid gesubsidieerde organisatie. Slechts 19% van haar middelen komt semi-structureel van de overheid, via een dotatie van de Nationale Loterij. Voor het overgrote deel van haar financiering moet Child Focus rekenen op de schenkingen van individuele burgers en bedrijven. En dat heeft haar limieten. De organisatie heeft dan ook nu meer dan ooit nood aan meer structurele financiering vanuit de overheid.

26 jaar geleden kwamen 300.000 Belgische burgers op straat en eisten een betere bescherming van onze kinderen. Child Focus werd na een kreet van hulp van ouders en slachtoffers opgericht voor dossiers inzake de verdwijning en seksuele uitbuiting van kinderen. Via haar gratis noodnummer 116 000 staat de organisatie slachtoffers en hun naasten bij en dit 24/7. Vorig jaar opende Child Focus net geen 5.000 nieuwe dossiers. Dat zijn er 32% meer dan in 2022. Dit zijn 32% meer kinderen, jongeren en hun naasten die dringend hulp nodig hebben. De effecten van de verschillende crisissen zoals de gezondheidscrisis, de migratiecrisis, de energiecrisis, maar ook de impact van de sociale media, zijn voelbaar in deze stijging van 32%. Steeds meer jongeren lopen weg of worden geconfronteerd met vormen van online seksuele uitbuiting zoals grensoverschrijdende sexting, grooming of sextortion. Child Focus wordt ook almaar meer gebeld door ouders of scholen die zich zorgen maken en hulp nodig hebben. Het noodnummer 116 000 kreeg in 2023 maar liefst 21.866 oproepen, wat een stijging is van 39% ten opzichte van het jaar voordien.

Bij haar oprichting beloofde Child Focus aan de slachtoffers om nooit meer iemand in de kou te laten staan. Een credo dat de organisatie nog steeds hoog in het vaandel draagt. Maar om aan de explosie van hulpvragen tegemoet te kunnen blijven komen, heeft Child Focus nood aan meer structurele financiële middelen. Twee jaar op rij sluit de organisatie het werkingsjaar af met een groot verlies terwijl reeds op alle mogelijke vlakken bespaard wordt, inclusief op personeelskosten. 

Child Focus kan sinds haar bestaan gelukkig wel rekenen op de solidariteit van individuele burgers en het engagement van partnerbedrijven. Maar deze financiële steun is helaas niet meer voldoende om de stijging van de hulpvraag op te vangen. De financiering van Child Focus blijft kwetsbaar. Wij doen een oproep aan de overheid tot structurele financiële steun om zo onze activiteiten in het belang van alle kinderen verder te kunnen zetten en efficiënt te kunnen inspelen op de enorme maatschappelijke uitdagingen.” Heidi De Pauw, Algemeen Directeur van Child Focus.

Een veranderende wereld vraagt een andere operationele aanpak dan 25 jaar geleden. Zo probeert Child Focus gebruik te maken van de technologische vooruitgang om bijvoorbeeld de strijd tegen seksuele misbruikbeelden met de hulp van innovatieve tools aan te gaan. Een team van opgeleide analisten screent duizenden beelden van seksueel kindermisbruik die binnenkomen via het meldpunt www.misbruikbeelden.be of door innovatieve software.

Daarnaast vragen jongeren hulp rond online problemen. Die vraag is immens. Om hen een antwoord te bieden en hen te kunnen helpen bij online problemen, lanceerde Child Focus het peer-to-peer platform CyberSquad, waar jongeren (anoniem) bij andere jongeren of professionals van Child Focus terechtkunnen. De organisatie wil ook in de toekomst de technologische veranderingen op de voet volgen, denk bijvoorbeeld aan de uitdagingen rond AI of deepnudes. Deze evoluties hebben een enorme impact op de online veiligheid van kinderen en jongeren, maar Child Focus heeft ook hier nood aan extra financiële middelen om hen hier tegen te kunnen wapenen en beschermen.

Naast de operationele hulpverlening moet er ook blijvend geïnvesteerd worden in de preventie en sensibilisering van jongeren rond al deze thema’s. Vooral als het gaat over de online bescherming van kinderen en jongeren. De vraag van scholen, professionals, ouders en voogden is groot, en het mag niet zijn dat preventie sneuvelt doordat alle middelen door het operationele opgeëist worden.

Child Focus heeft dus dringend nood aan meer structurele financiering van de overheid. In tussentijd kan iedereen die dat wil een steentje bijdragen om het financieringstekort te overbruggen. Child Focus heeft daarom recent de campagne 'Breng ze terug' gelanceerd, in samenwerking met het communicatiebureau VML. In 2016 stuurde Child Focus de vermiste Liam 1 miljoen keer de wereld in op muntstukken van 2 euro. Deze 'Coins of Hope' dienden als universele reminder om vermiste kinderen nooit te vergeten. Nu roept Child Focus de munten symbolisch terug, want de organisatie heeft ze zelf hard nodig. Iedereen die dat wil kan een schenking doen via https://childfocus.be/nl-be/Ik-geef-coins-of-hope

Perscontact: Selyna Ayuso Ferrandiz, Public Relations Manager, 0473/81.17.82 selyna.ayusoferrandiz@childfocus.org