NMBS en Child Focus versterken hun samenwerking

NMBS en Child Focus versterken hun samenwerking

jun 12 2019

Opsporingsberichten van minderjarigen voortaan ook op schermen in de trein en de stations

Child Focus en de NMBS gaan samen nog meer zichtbaarheid geven aan publieke opsporingscampagnes van minderjarigen. Voortaan mag Child Focus, op initiatief van de NMBS, immers gebruik maken van de digitale schermen in stations en aan boord van de trein. De schermen kunnen zeer snel worden gebruikt, wat cruciaal is in de eerste uren na een onrustwekkende verdwijning.

Child Focus en de NMBS werken nu reeds 20 jaar samen. Tot op heden verspreidde de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen al papieren opsporingsaffiches in stations en verdeelde ze discrete opsporingsvignetten aan veiligheidsagenten, verkooppersoneel en treinbegeleiders van NMBS.  

Om deze opsporingsberichten nog meer zichtbaarheid te geven en ervoor te zorgen dat het grote publiek er maximaal mee in aanraking komt, worden ze vanaf nu ook getoond op verschillende schermen in de stations en op de trein. Voor de trein gaat het specifiek om de informatieschermen aan boord van de Desiro-treinen. Die treinen zijn goed voor een derde van de volledige NMBS-vloot. Het opsporingsbericht zal op de schermen worden getoond, telkens als de trein een station binnenrijdt.

Het voordeel van deze uitbreiding is niet gering. Men verhoogt niet alleen de zichtbaarheid, maar aangezien het medium razendsnel is, wint men ook aan tijd en efficiëntie. De informatie wordt heel snel verspreid, maar even vlug weer verwijderd zodra de minderjarige teruggevonden wordt.

De NMBS telt momenteel 550 stations, verspreid over het hele land. Elke dag nemen maar liefst 890.000 reizigers de trein. In 2018 organiseerde Child Focus 131 opsporingscampagnes, waarvan 72 zichtbaar voor het publiek.

Contact

NMBS: Dimitri Temmerman +32499543143

Child Focus: Nel Broothaerts +32479631690