Lancering preventietool om slachtofferschap van tienerpooiers te voorkomen – GPS (Girl Power Squad)

Lancering preventietool om slachtofferschap van tienerpooiers te voorkomen – GPS (Girl Power Squad)

jun 26 2019

“Een leeftijdsgenoot zoekt jouw hulp… Ze had een relatie met een jongen die haar slecht heeft behandeld en haar toekomst ligt in jouw handen. Kan jij haar advies geven? …”

Met veel trots lanceert Child Focus vandaag ‘GPS’ of ‘Girl Power Squad’, een unieke pedagogische tool voor begeleiders uit jeugdhulpvoorzieningen om met kwetsbare meisjes vanaf 11 jaar aan de slag te gaan rond tienerpooiers. Gratis te vinden via de website: stoptienerpooiers.be.

Waarom een preventietool rond tienerpooiers?

In België blijft prostitutie van minderjarigen een sterk verdoken fenomeen. Toch ontving Child Focus in 2018 28 meldingen waarin een tienerpooier een rol speelde. Het zijn mensenhandelaars die tieners aan zich binden (via misleiding, dwang, fysiek en psychisch geweld) om ze vervolgens uit te buiten in de prostitutie. We boeken nog te weinig succes bij de identificatie van de slachtoffers en daders en willen daarom de pooiers een stap voor zijn.

Jongeren met o.a. een laag zelfbeeld, die op jonge leeftijd al seksueel actief zijn of een moeilijke thuissituatie hebben, zijn extra kwetsbaar om slachtoffer te worden van zo’n tienerpooier. Vaak is er ook een verband met weglopen.  Dit alles kan gebeuren nadat een meisje een relatie is aangegaan met haar zogenaamde ‘vriendje’ dat enkel geld aan haar wil verdienen. Andere meisjes zijn dan weer niet verblind door verliefdheid, maar hebben eerder een hang naar aandacht, het gevoel ergens bij te horen of zien geen andere uitweg om geld te verdienen. Tienerpooiers spelen in op deze kwetsbaarheden. Het internet maakt het hen nog makkelijker om een slachtoffer te zoeken. Vandaar dat het zo belangrijk is om in te zetten op de bewustwording en weerbaarheid van jongeren.

GPS: welke richting gaan we uit?

Het primair doel van GPS is niet puur vermaak, maar educatief. GPS is laagdrempelig en past in de dagelijkse leefwereld van jongeren door zoveel mogelijk te verwijzen naar de digitale media. Deze tool spreekt hen bovendien aan als experts voor andere jongeren.

Jongeren spreken niet makkelijk over thema’s zoals seksualiteit en misbruik. Daarbij komt nog eens de moeilijkheid dat slachtoffers hun ‘vriend’, ‘lief’ of ‘fuckboy’ niet als een pooier beschouwen. Daarom werken we binnen GPS met termen en thema’s als ‘goede en slechte vrienden’ en ‘gezonde en ongezonde relaties’. Deze zijn heel toegankelijk omdat ze niet leeftijds- of problematiekgebonden zijn.

Deze tool is ontwikkeld voor kwetsbare jongeren vanaf 11 jaar omdat we merken dat slachtoffers steeds jonger in contact komen met een tienerpooier. In GPS werken de meisjes en hun begeleiders eerst rond belangrijke basisthema’s als zelfbeeld en een gezond beeld van relaties en seksualiteit. Pas nadien maken ze kennis met de mogelijke risico’s en oorzaken van slachtofferschap van tienerpooiers en ze krijgen  informatie over een waaier aan hulpbronnen en organisaties bij wie ze terecht kunnen. We doen de meisjes stilstaan bij communicatie en het hebben van een vertrouwenspersoon. We weten immers dat een gebrek hieraan meisjes vaak nog extra kwetsbaar maakt. GPS begeleidt jongeren bij grenzen stellen en keuzes maken en toont de consequenties van hun keuzes zonder onmiddellijke real-life risico’s. GPS wil meisjes versterken en hen wapenen.

Bij wie kan je terecht?

Child Focus zal in de toekomst de strijd tegen tienerpooiers blijven aangaan. Iedereen kan bij ons terecht op het gratis nummer 116 000 voor algemene vragen rond de problematiek of signalen van slachtofferschap , vragen rond veilig internet (sexting, grooming, sextortion) of de organisatie van een vorming over (preventie van) slachtofferschap. Andere voorzieningen zoals Payoke, Pag-Asa en Sürya zijn er bij concrete vermoedens rond slachtofferschap mensenhandel of voor nood aan gespecialiseerde persoonlijke begeleiding op psychosociaal, administratief of juridisch vlak.

GPS kwam tot stand in samenwerking met tal van voorzieningen voor jeugdhulp, Pimento, Sensoa, Mediaraven en dankzij de financiële steun van de Koning Boudewijnstichting in het kader van het Fonds ‘Hope for Girls’ en de Nationale Bank van België.

De tool is voorlopig enkel beschikbaar in het Nederlands. De Franstalige versie zal klaar zijn in het najaar.