Lancering online pedagogische tool voor kinderen tussen 10 en 14 jaar met een autismespectrumstoornis (ASS)

Lancering online pedagogische tool voor kinderen tussen 10 en 14 jaar met een autismespectrumstoornis (ASS)

sep 23 2019

In het Nederlandstalig onderwijs zitten zo’n 6.900 kinderen met ASS die behoefte hebben aan een aangepast didactisch instrument om veilig te leren omgaan met het internet en de sociale media. Vandaag lanceert Child Focus "STAR", een online pedagogische tool die professionals, zowel in het buitengewoon als inclusief onderwijs, wil versterken in hun rol als digitale begeleider bij jongeren tussen 10 en 14 jaar met een autismespectrumstoornis (ASS).

Maar liefst 95% van de jongeren tussen de 12 en 18 jaar bezit een smartphone. Het internet is dan ook dé place to be om zich via diverse kanalen en op verschillende toestellen te ontplooien, te experimenteren en een identiteit te ontwikkelen. Voor jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) wordt het internet gelinkt aan een hogere levenskwaliteit. Daar waar personen met ASS moeite hebben met sociale interacties, kunnen online tools een bijzonder krachtig instrument zijn om barrières op te heffen en communicatie te ondersteunen.  Anderzijds blijken deze jongeren echter kwetsbaarder voor online risico’s omdat zij vaker een beperkte sociale finesse en intuïtief aanvoelen hebben en hier online voortdurend beroep wordt op gedaan.

Al bijna 20 jaar ontwikkelt Child Focus, de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen, preventieprojecten voor een veilig en verantwoordelijk gebruik van het internet. Daarmee willen we de kansen van het internet zo groot mogelijk maken door de risico’s op onder andere intimidatie of seksuele uitbuiting van minderjarigen, te verkleinen.

De jongste jaren stellen onze partners vast dat er een groeiende nood is aan een tool voor kinderen met ASS. Vandaag

 wordt deze leemte opgevuld. Samen met SUSA, vzw De Kade, Ekta en 8Trust lanceert Child Focus « STAR ». Deze kant-en-klare-tool richt zich tot begeleiders in voorzieningen en leerkrachten zowel in het buitengewoon als in het inclusief onderwijs, bij jongeren tussen 10 en 14 jaar met ASS.

Vandaag werd de tool voor het eerst gespeeld in een klas van het 6e leerjaar op Basisschool De Bij in Liedekerke. “Het is eigenlijk verrassend hoe alle kinderen in het spel opgaan en hoe goed dat ze al op de hoogte zijn van de omgang met elkaar en met hun eigen gegevens op het internet. Ik vond het zelf zeer positief. Volgens mij is het een soort van openbaring voor kinderen met ASS en het helpt hen om zich te uiten of na te denken over wat wel of niet delen op het internet, en ook voor alle andere kinderen” aldus juf Elisa.

Thema’s zoals betrouwbare info online detecteren, privacy-instellingen op sociale media, online en offline vrienden, challenges en sexting komen aan bod.  Het spreekwoordelijk ‘pedagogisch vingertje’ dat leer-en experimenteerkansen beknot, blijft achterwege. De dialoog vormt echter wel het uitgangspunt en de opstap naar een blijvende en verdiepende mediawijsheid.
Die laatste komt niet enkel ten goede aan jongeren met ASS, maar betekent de basis voor mediawijsheid voor álle kinderen en jongeren.

Professionals kunnen zelf aan de slag met de tool door een account aan te maken op www.childfocus-star.be.

Contact

Selyna Ayuso Ferrandiz – Public Relations Manager – 0473/81.17.82

Vzw De Kade gaat voor een inclusieve samenleving die mensen met een beperking gelijke kansen biedt. Ook als dat gespecialiseerde ondersteuning vergt. Want expertise in zorg en onderwijs maakt voor veel kinderen en jongeren een wereld van verschil.