Jaarverslag 2019: meer dan 3.000 nieuwe dossiers van verdwijningen en seksuele uitbuiting van kinderen in 2019

Jaarverslag 2019: meer dan 3.000 nieuwe dossiers van verdwijningen en seksuele uitbuiting van kinderen in 2019

mei 20 2020

Zoals elk jaar in mei publiceert Child Focus haar jaarverslag. Een momentopname van het afgelopen jaar met trends en aandachtspunten. Een gelegenheid om eraan te herinneren dat Child Focus niet enkel de Stichting voor vermiste kinderen is, maar ook voor seksueel uitgebuite kinderen. Geen enkele inspanning is te veel en onze aandacht blijft meer dan ooit gericht op de meest kwetsbare jongeren. Met een totaal van 3.029 nieuwe dossiers merken we gelukkig een daling ten opzichte van het voorgaande jaar, maar dit komt desondanks neer op een gemiddelde van bijna 10 nieuwe dossiers per dag. Dit zijn er dagelijks 10 te veel.

In 2019 behandelde Child Focus 1.261 nieuwe dossiers van vermiste kinderen, dit is een daling van 8% ten opzichte van vorig jaar. 9 vermiste jongeren werden helaas levenloos teruggevonden. Wat de seksuele uitbuiting van minderjarigen betreft, heeft de stichting 1.586 dossiers behandeld, waaronder 1.414 meldingen van seksuele misbruikbeelden van kinderen die via ons burgerlijk meldpunt www.misbruikbeelden.be werden doorgestuurd. Een cijfer dat zorgwekkend blijft.

De cijfers van 2019 vertellen ons ook dat Child Focus steeds bekender wordt voor de problematiek die zij behandelt. De oproepen die we ontvangen zijn relevanter dan ooit. We worden erkend voor onze expertise op het gebied van weglopers, internationale kinderontvoeringen door een ouder, slachtoffers van tienerpooiers, sexting, grooming, sextortion, ... Steeds meer jongeren vinden zelf de weg naar Child Focus: ze nemen rechtstreeks contact met ons op, vooral in geval van problematische sexting en sextortion.

Via deze link kunt u het volledige jaarverslag online bekijken.

Weglopers: 65% van de verdwijningen

Het grootste aantal meldingen van vermiste kinderen dat Child Focus jaarlijks behandelt, betreft de categorie weglopers. Weglopen is een signaal van onderliggende problemen waarvoor kinderen geen andere uitweg zien. Het is een schrijnende gebeurtenis die een grote impact heeft op het leven van de jongere en zijn of haar naasten. In 2019 behandelde Child Focus 992 wegloopdossiers, waarvan 816 nieuwe meldingen.

In 235 gevallen werd de verdwijning als "onrustwekkend" beschouwd, omdat de jongere jonger dan 13 jaar was, een fysieke of mentale handicap had, medicatie nodig had, in gevaar was of zich gedroeg op een manier die volledig in strijd was met zijn of haar normale gedrag. 

Internationale kinderontvoeringen door een ouder nog steeds in de lift

In 2019 werden 487 dossiers van internationale kinderontvoeringen behandeld. Het ging om 905 kinderen, een toename van ongeveer 50% ten opzichte van het voorgaande jaar. Vaak zijn er meerdere kinderen per gezin bij betrokken. Deze kinderen zijn ook erg jong. In 72% van de gevallen is de moeder de dader van de ontvoering. Frankrijk is de bestemming bij uitstek.

Verdwijningen van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV) : moeilijk af te sluiten dossiers

In 2019 ontving Child Focus 113 nieuwe meldingen van vermiste niet-begeleide minderjarige vluchtelingen en behandelde in totaal 318 dossiers. Het aantal behandelde dossiers neemt jaarlijks toe omdat deze kinderen, in tegenstelling tot de meeste andere verdwijningen, veel moeilijker terug te vinden zijn en de dossiers niet afgesloten kunnen worden.

Meldpunt voor beelden van seksueel misbruik van kinderen: campagnes zijn nodig

In 2019 behandelde Child Focus 1.586 dossiers van seksuele uitbuiting, waaronder 1.414 nieuwe meldingen van seksuele misbruikbeelden van kinderen via ons burgerlijk meldpunt: www.misbruikbeelden.be. Als de beelden in België worden gehost, worden ze doorgestuurd naar de Federale Politie. Als ze in het buitenland worden gehost, worden ze via het INHOPE-netwerk, dat de burgerlijke meldpunten van 52 landen samenbrengt, doorgegeven aan een zusterorganisatie. Door het gebrek aan een communicatiecampagne was het aantal meldingen begin 2019 sterk gedaald. Na de campagne van november is het aantal meer dan verdubbeld. Helaas zien we momenteel opnieuw een sterke toename van het aantal meldingen als gevolg van de lockdown-maatregelen in het kader van COVID-19.

Toename van het aantal dossiers van seksuele uitbuiting van minderjarigen in de prostitutie

De seksuele uitbuiting van minderjarigen blijft in België een verborgen en complex fenomeen dat vaak niet wordt gemeld. In 2019 ontving Child Focus toch 47 meldingen van daadwerkelijke of vermoedelijke prostitutie van minderjarigen. De tienerpooiers zijn mensenhandelaars die hun slachtoffers onderwerpen aan hun wil door hen te misbruiken of hen bloot te stellen aan dwang of zelfs fysiek of psychologisch geweld en hen vervolgens uitbuiten in de prostitutie.

Online veiligheid: jongeren nemen meer en meer contact met ons op

In het kader van onze "hulplijn voor een veiliger internet” (ook toegankelijk via het nummer 116 000) hebben we 267 nieuwe dossiers geopend, waarvan 78% betrekking had op de aantasting van de seksuele integriteit van een minderjarige.

We stellen vast dat jongeren meer contact met ons opnemen als ze problemen hebben, een positieve trend die we mede in verband brengen met het bewustwordingswerk op scholen en de behandeling van deze fenomenen in de pers. Helaas zijn grooming, problematische sexting en sextortion nog steeds erg aanwezig en nemen ze zelfs toe. Ons preventiewerk blijft daarom meer dan ooit een prioriteit. Elk jaar ontwikkelen we hiertoe nieuwe tools en initiatieven.

Preventie en opleidingen

Het jaar 2019 was zeer rijk aan preventie-initiatieven, evenementen, externe vertegenwoordigingen en opleidingen. Het aantal vrijwilligers dat vormingen geeft op scholen en het aantal opgeleide i-Coachers (politiemensen en preventiemedewerkers van gemeenten die willen werken rond online veiligheid) neemt elk jaar toe. Ook de workshops over veilig internetten door medewerkers van partnerbedrijven worden steeds succesvoller. De preventie- en bewustmakingscampagnes om onze kinderen te beschermen waren intens maar noodzakelijk.

Contact

Meer informatie? Neem contact op met Selyna Ayuso Ferrandiz, Public Relations Manager :  0473/81.17.82,       Selyna.AyusoFerrandiz@childfocus.org