Campagne 25 mei - Zolang we blijven zoeken, zijn vermiste kinderen nog bij ons

Campagne 25 mei - Zolang we blijven zoeken, zijn vermiste kinderen nog bij ons

mei 22 2020

In het kader van de jaarlijkse Internationale Dag van Vermiste Kinderen (25 mei), wil Child Focus opnieuw het belang van de zoektocht naar vermiste kinderen benadrukken. Aan de hand van een tv- en radiospot wordt het grote publiek meegenomen in de herinneringen van ouders aan hun vermiste kinderen.

Ontdek hier de tv-spot van de campagne

Child Focus behandelt jaarlijks 2.000 verdwijningsdossiers, waarvan ongeveer 95% snel opgelost geraakt. Eén van de hoofdredenen hiervoor is het solide en uitzonderlijke samenwerkingsprotocol tussen Child Focus, de politie (de Cel Vermiste Personen van de Federale politie, onder leiding van Alain Remue, alsook de lokale politiediensten) en justitie (het parket). Deze samenwerking is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en complementariteit, waarbij Child Focus fungeert als een schakel tussen het slachtoffer en/of zijn/haar familieleden, de hulpverleningsactoren en de gerechtelijke autoriteiten en de politiediensten, telkens in het belang van het kind. De Stichting verspreidt opsporingsberichten en verzamelt tips en informatie van het grote publiek.

Het grootste aantal meldingen van vermiste kinderen dat Child Focus jaarlijks behandelt, betreft de categorie “weglopers”. In 2019 behandelde Child Focus 992 wegloopdossiers, waarvan 816 nieuwe meldingen. “Weglopen is een signaal van onderliggende problemen waarvoor kinderen geen andere uitweg zien. Het is een schrijnende gebeurtenis die een grote impact heeft op het leven van de jongere en zijn of haar naasten.” aldus Heidi De Pauw, CEO van Child Focus

Bij onrustwekkende verdwijningen treedt ook de Cel vermiste personen van de Federale Politie in werking. De meeste vermiste personen worden snel teruggevonden, maar vorig jaar werden er helaas 9 jongeren levenloos teruggevonden. In een aantal gevallen ging het om een tragisch ongeval maar helaas, zoals bekend, werd Julie Van Espen het slachtoffer van nietsontziend brutaal geweld. “Elke verdwijning verdient het om met de meeste aandacht behandeld te worden, want niet weten wat er met je kind is gebeurd is onwaarschijnlijk erg en eigenlijk niet onder woorden te brengen,” vertelt Alain Remue, diensthoofd Cel Vermiste Personen van de Federale Politie. “De intense samenwerking die wij vanuit de Cel Vermiste Personen met al onze partners hebben, en Child Focus is daar zonder twijfel één van, heeft als voornaamste doel antwoorden te kunnen geven aan ouders en familieleden van vermiste kinderen. Want helaas, hoe raar het ook klinkt: zelfs slecht nieuws is beter dan geen nieuws…

Anderzijds merken we bij Child Focus een zorgwekkende stijging in de duur om dossiers van internationale kinderontvoeringen door een ouder op te lossen. In 2019 werden 487 dossiers van internationale kinderontvoeringen behandeld. Het ging om 905 kinderen, een toename van ongeveer 50% ten opzichte van het voorgaande jaar. Vaak zijn er meerdere kinderen per gezin bij betrokken. We vrezen bovendien voor een toename na de lockdown van het Covid-19 virus. We pleiten voor bemiddeling en onderling akkoord tussen ouders omdat dit het snelst en langst houdbaar is. Deze manier wordt echter nog te weinig toegepast omdat advocaten onvoldoende doorverwijzen naar bemiddelaars en ouders denken dat het niks voor hen is. Het lijkt soms een teken van zwakte voor beide partijen. Er gaat bovendien veel tijd verloren bij de uitvoering van vonnissen, wanneer ouders een vrijwillig terugkeervonnis weigeren uit te voeren. Samen met kinderen en jongeren wordt er momenteel gewerkt aan een gids met goede praktijken voor een vlotter verloop. Child Focus stelt bovendien voor om voor elk kind in een kinderontvoeringsdossier een voogd aan te stellen, die zijn/haar belangen vertegenwoordigt en die het kind op een neutrale en aangepaste manier informeert over de procedures en uitspraken.

Child Focus roept het publiek op om op 25 mei stil te staan bij het verhaal achter elk verdwijningsdossier. In ons land hebben we trouwens nog steeds een twintigtal langdurig vermiste kinderen. De herinneringen die ouders hebben aan hun kinderen worden mee levend gehouden door alle mensen die opsporingsberichten delen en zo mee helpen zoeken naar vermiste kinderen. Het grote publiek kan dus enerzijds deze berichten blijven delen en anderzijds een vergeet-mij-nietje (speld met bloemetje) dragen als teken van steun aan de naasten van vermiste kinderen.

Child Focus dankt het full marketingbureau Wunderman Thompson Antwerp voor de pro bono samenwerking en de Vlaamse regisseur Fien Troch voor de realisatie van de tv-spot.  

Contact

  • Child Focus – Selyna Ayuso Ferrandiz – Public Relations Manager – 0473/81.17.82 – selyna.ayusoferrandiz@childfocus.org
  • Persdienst Federale Politie – 0477/50.18.01 – federal.press@police.belgium.eu