Familiebemiddeling : kinderen willen een open dialoog tussen hun ouders bij een echtscheiding

Familiebemiddeling : kinderen willen een open dialoog tussen hun ouders bij een echtscheiding

okt 12 2020

Vandaag begint de internationale Mediation Week die het belang van familiebemiddeling in de verf wil zetten bij internationale kinderontvoeringen. Bemiddeling is nog steeds een vorm van geschillenbeslechting die te weinig wordt gebruikt, ook in België. Nochtans, wees recent onderzoek, in samenwerking met Child Focus, uit dat kinderen willen dat ouders zelf oplossingen zoeken voor hun conflicten na een scheiding. Zij geloven dat bemiddeling hierbij kan helpen. Vandaag vraagt de Belgische jeugd aan hun ouders om aan onderlinge akkoorden te werken, wanneer hun ouders uit elkaar gaan. Hiervoor werd een #HearMeOut stickercampagne gerealiseerd, in samenwerking met Missing Children Europe. Iedereen kan deelnemen door een foto te nemen van zichzelf met de #HearMeOut sticker en deze te delen via sociale media.

Het aantal internationale huwelijken en relaties stijgt elk jaar. De laatste jaren zouden zo’n 250.000 huwelijken in Europa gemengd zijn, dit komt op 15%. In België ligt dit percentage zelfs iets hoger, rond 18%.  In sommige gevallen lopen deze huwelijken mis en escaleert het conflict. Als hierbij één ouder zijn of haar kinderen meeneemt naar het buitenland, spreken we van een internationale kinderontvoering. In België behandelt Child Focus jaarlijks zo’n 400 dossiers en dit aantal neemt de laatste jaren steeds toe. Ook in Europa zijn ontvoeringen van kinderen door ouders goed voor 1/4 van de gevallen van vermiste kinderen die bij de meldpunten voor vermiste kinderen worden gemeld.

Naar de rechtbank stappen blijft voor velen de meest logische stap in dergelijke internationale familieconflicten. Maar deze ervaring kan bijzonder traumatiserend zijn voor de betrokken kinderen, die zich gevangen voelen tussen twee ouders en voor de ouders, die vaak terechtkomen in een jarenlang juridisch gevecht om hun kinderen. Internationale familiebemiddeling heeft aangetoond efficiënter en minder conflictueus te zijn dan een juridische procedure. In bemiddeling zullen getrainde professionals de ouders begeleiden om hun eigen oplossingen te vinden, die het best tegemoetkomen aan hun individuele situatie. Deze oplossingen zijn op die manier voor beide partijen aanvaardbaar en zullen ook beter rekening houden met de noden van de betrokken kinderen.

Kinderen zijn ervan overtuigd dat hun ouders het beste geplaatst zijn om te beslissen over hun toekomst.  Ze willen dat hun ouders samen oplossingen vinden. Wanneer het conflict hoog oploopt, hebben ze soms externe hulp nodig om zich opnieuw te kunnen richten op het belang van het kind. Bemiddeling kan een uitstekend middel zijn hiervoor. Via de #HearMeOut stickercampagne sturen Child Focus en Missing Children Europe een duidelijke boodschap uit aan ouders in heel Europa: stel het belang van jullie kinderen centraal en laat jullie niet leiden door het onderliggend conflict.

Over Missing Children Europe
Missing Children Europe is de Europese Federatie voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen die 33 ledenorganisaties vertegenwoordigt uit 26 Europese landen. Child Focus is het Belgische lid van Missing Children Europe. De organisatie coördineert eveneens het netwerk van Internationale Familiebemiddelaars.

Over Cross-border Mediators
Dit netwerk bestaat uit meer dan 200 getrainde familiebemiddelaars die over heel Europa, maar ook daarbuiten,  helpen bij het voorkomen en oplossen van internationale familieconflicten, zoals kinderontvoeringen.

U kan hier de sticker terugvinden: http://childfocus.be/nl/media-center