Kinderen sensibiliseren om veilig om te gaan met het internet is relevanter dan ooit. Child Focus, in samenwerking met de privésector, zet hier dan ook volop op in

Kinderen sensibiliseren om veilig om te gaan met het internet is relevanter dan ooit. Child Focus, in samenwerking met de privésector, zet hier dan ook volop op in

okt 20 2020

Recent maakte #Génération2020(1) de resultaten bekend van het grootschalige onderzoek over internetgebruik bij kinderen en jongeren in Brussel en Wallonië. Opvallend was dat 80% van de kinderen uit het 5de en 6de leerjaar over een smartphone beschikt. De gemiddelde leeftijd voor de eerste smartphone is nu 10,2 jaar. 68% onder hen spendeert er meer dan een uur per dag op tijdens het weekend of in de vakantie. De cijfers van de Vlaamse tegenhanger, Apestaartjaren(2), liggen in dezelfde lijn. Met de coronacrisis zagen we bovendien een stijging van het aantal meldingen van e-safety problemen bij de jongeren. Des te pertinenter dus om weer een brede opleidingsdag te organiseren in scholen rond de opportuniteiten maar ook de risico’s van het internet en de sociale media. Het programma Internet Safe & Fun is een initiatief van Child Focus in samenwerking met privébedrijven.

Op 20 oktober zetten talrijke gemotiveerde vrijwilligers van Proximus en Xylos zich in om leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar bewust te maken van het belang van een veilig gebruik van het internet en sociale media. Deze door Child Focus opgeleide vrijwilligers moedigen kinderen aan om sociale netwerken op een intelligente en bewuste manier te gebruiken. Concrete situaties, afkomstig van TikTok, Fortnite, Instagram en Snapchat, zetten de leerlingen aan tot reflectie over hun online gedrag. De workshops gebeuren dit jaar omwille van COVID vooral online, maar ook corona-proof ter plaatse in scholen.

Preventie is noodzakelijk omdat jongeren steeds meer aanwezig zijn online. Hoewel dit veel mogelijkheden biedt, houdt het ook risico’s in die voor kinderen soms moeilijk in te schatten zijn. Kinderen hebben nood aan begeleiding en omkadering. Elke speler in de samenleving heeft daarin een rol te spelen en daarvan zijn de partners van Child Focus zich bewust. Europa: stel het belang van jullie kinderen centraal en laat jullie niet leiden door het onderliggend conflict.

Een unieke samenwerking!

Dit intersectorale partnerschap vergroot het bewustzijn van online veiligheid en betrekt honderden scholen bij media-educatie voor leerlingen. De campagne Internet Safe & Fun laat scholen toe om een veiliger internet te bevorderen bij hun leerlingen.

Dankzij de trouwe partners van dit project, Proximus, Microsoft, Xylos en Sopra Steria, bereikt Child Focus jaarlijks meer dan 12.000 kinderen tussen 10 en 12 jaar.

Deze bewustmakingscampagne is onder meer tot stand gekomen dankzij het engagement van bedrijven om hun werknemers aan te sporen om deze workshops op vrijwillige basis en tijdens de werkuren te geven. Child Focus levert het lesmateriaal en leidt de vrijwilligers op.

Child Focus biedt bovendien pedagogisch materiaal aan leerkrachten om online veiligheid te bespreken in de klas. Na de workshop krijgen ze ook een overzicht van alle beschikbare tools om zich in bepaalde aspecten te verdiepen.

Meer info: www.internetsafeandfun.be 

[1] #Génération2020 is het eerste grootschalige onderzoek over de digitale leefwereld van Waalse en Brusselse kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar.

[1] Apestaartjaren is een grootschalig tweejaarlijks onderzoek naar de digitale leefwereld van Vlaamse kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar: www.apestaartjaren.be.