Child Focus roept op om scholen open te houden na de verlengde herfstvakantie

Child Focus roept op om scholen open te houden na de verlengde herfstvakantie

nov 13 2020

Specialisten waarschuwden reeds bij aanvang van de Corona-pandemie voor wat een lockdown kon betekenen voor vele kinderen. Een vrees die gegrond bleek, leerden we eerder al uit de cijfers van eerste- en tweedelijnshulpverleners. De cijfers spreken voor zich:

Tussen midden maart, het begin van de lockdown en half juni zagen we dat:

  • het aantal meldingen bij Child Focus van online grooming (volwassenen die minderjarigen online benaderen met seksueel misbruik als einddoel) bijna werd verdrievoudigd.
  • de dossiers met betrekking tot sextortion (seksuele afpersing) van minderjarigen toegenomen zijn met +118%.
  • het aantal klachten van jongeren die online seksueel geïntimideerd werden, verdubbelde.
  • het aantal meldingen van beelden van seksueel misbruik via ons burgerlijk meldpunt www.misbruikbeelden.be werd verdrievoudigd.
  • op Europese schaal sprak EUROPOL in hun jongste rapport over een veertienvoudiging  in maart van het aantal vaststellingen van beelden van seksueel kindermisbruik.
  • Nupraatikerover.be noteerde een verdrievoudiging van het aantal chatgesprekken met jongeren rond seksueel misbruik in de maand april. Daarna daalden deze opnieuw enigszins, maar schoten opnieuw indrukwekkend de hoogte in oktober, op het moment dat de scholen opnieuw onder druk kwamen te staan.
  • Ook AWEL zag tijdens de lockdown een zeer sterke stijging van het aantal oproepen en chats. Voor de cijfers van september en oktober, die nog 30% hoger lagen dan vorig jaar is het erg opvallend dat mentaal welbevinden onder druk blijft staan, en dat -sinds de aankondiging van de verstrikte maatregelen op 15/10- het aantal gesprekken waarin Corona expliciet vermeld wordt, erg gestegen is. Depressie, zelfmoordgedachten en angst/spanning zijn sterk gestegen. Schoolgerelateerde thema’s zijn slechts een beetje gestegen – enkel faalangst is duidelijk sterk gestegen in vergelijking met 2019. De cijfers duiden op de enorme mentale impact van de pandemie en bijhorende maatregelen, maar getuigen ook van een enorme veerkracht bij kinderen en jongeren. Het feit dàt zij de weg vinden naar Awel en durven contact op te nemen is ook een positief signaal.
  • Het feit dat scholen ook een belangrijke rol spelen in het leiden naar hulp, wordt geïllustreerd door de cijfers van VK Brussel (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling). Tijdens de lockdown in het voorjaar zagen zij een vermindering van ongeveer 24% meldingen in vergelijking met het jaar voordien. Een lockdown betekent voor kinderen in precaire situaties dat hun onveiligheid minder gezien wordt. Een groot deel van de meldingen bij de VK’s komen van schoolse instanties (CLB's). 

 “Child Focus pleit dan ook, samen met veel andere kinderrechtenactoren en hulpverleningsorganisaties, voor de heropening van scholen na de herfstvakantie. Zeker voor de meest kwetsbare kinderen betekent naar school gaan terug sociaal contact, structuur en ja ook een uitgestoken hand die kan helpen bij problemen. Vooral als ze opgroeien in een moeilijke situatie met weinig ruimte, stress of geweld, is de positieve impact van school en vrijetijdsbesteding enorm.” Aldus Heidi De Pauw, CEO van Child Focus.

Contact

Voor meer info: contacteer Selyna Ayuso Ferrandiz, Public Relations Manager Child Focus Selyna.ayusoferrandiz@childfocus.org  0473 81 17 82