CyberSquad: Nooit alleen, online met elkaar verbonden en altijd sterker!

CyberSquad: Nooit alleen, online met elkaar verbonden en altijd sterker!

nov 25 2020

CyberSquad is een burgerbeweging van jongeren voor jongeren, die het begin van een tijdperk van solidariteit en online positiviteit inluidt. Vandaag lanceert Child Focus, met de steun van Molengeek, Google en Test Aankoop, het webplatform www.cybersquad.be dat zich richt op, en werd mede-opgericht door, jongeren. Het doel is om hen een uitwisselingsplek te bieden waar ze antwoorden en hulp kunnen zoeken en bieden voor hun zorgen met betrekking tot sociale media.

Voor een veiliger internet

Niet makkelijk... want bij “online problemen” hebben jongeren eerder de neiging om dingen eerst zelf uit te zoeken, om nadien vooral naar hun vrienden te stappen. De recente studies Apestaartjaren van Mediawijs en "#Generation2020" van Media Animation over digitaal gebruik, tonen aan dat de jongeren van deze Generatie Z zich bij problemen eerst tot leeftijdsgenoten richten. Zo toont #Generation2020 dat meer dan 50% van de jongeren al online problemen ondervond in de vorm van vervelende of kwetsende boodschappen. Iets minder dan een derde van de jongeren werd ook al online bedreigd. In 61% van de gevallen ontving de jongere dit soort berichten van iemand die hij goed kent. Slechts 11% van de problemen die de respondenten van de enquête ondervonden, was afkomstig van onbekenden. Ongeveer 20% van de jongeren die in hun online leven met problemen geconfronteerd worden, vraagt niemand om advies of hulp. Ze praten dan in de eerste plaats met vrienden (47%), een broer of zus (27%), een ouder (39%) of een leraar (17%). En als digital natives verkiezen ze communicatie via "chat" in plaats van de telefoon.

Jongeren en de digitale wereld

Niet makkelijk... want bij “online problemen” hebben jongeren eerder de neiging om dingen eerst zelf uit te zoeken, om nadien vooral naar hun vrienden te stappen. De recente studies Apestaartjaren van Mediawijs en "#Generation2020" van Media Animation over digitaal gebruik, tonen aan dat de jongeren van deze Generatie Z zich bij problemen eerst tot leeftijdsgenoten richten. Zo toont #Generation2020 dat meer dan 50% van de jongeren al online problemen ondervond in de vorm van vervelende of kwetsende boodschappen. Iets minder dan een derde van de jongeren werd ook al online bedreigd. In 61% van de gevallen ontving de jongere dit soort berichten van iemand die hij goed kent. Slechts 11% van de problemen die de respondenten van de enquête ondervonden, was afkomstig van onbekenden. Ongeveer 20% van de jongeren die in hun online leven met problemen geconfronteerd worden, vraagt niemand om advies of hulp. Ze praten dan in de eerste plaats met vrienden (47%), een broer of zus (27%), een ouder (39%) of een leraar (17%). En als digital natives verkiezen ze communicatie via "chat" in plaats van de telefoon.

Een dubbele uitdaging

Hoe kunnen we de kwetsbare jongeren die er alleen voor staan helpen en tegelijk de onderlinge steun tussen jongeren faciliteren, aangezien ze elkaars eerstelijnshulp vormen?? 

CyberSquad is HET antwoord! Dit interactieve platform is veel meer dan een peer-to-peer support website, het is een solidariteitsbeweging en een welwillende ontmoetingsplek, gedragen door jongeren. Zij zijn er de ambassadeurs. Met trots en respect brengen ze de waarden van de CyberSquad-gemeenschap over, die altijd beschikbaar is om mensen in nood te helpen.

Hoe werkt het?

Concreet is het platform www.cybersquad.be een ontmoetingspunt. De cocon is een online forum, veilig en 100% jong. Jongeren en jongvolwassenen kunnen zich uiten over verschillende thema's zoals: seksualiteit, liefde, vriendschap, online relaties, pesten of cyberpesten, privacy, online reputatie, online veiligheid, etc. Ook problematieken die Child Focus beheert zoals sexting, grooming of sextortion komen aan bod. Zij voeren daar een dialoog en vinden hulp door hun vragen anoniem te stellen op het forum. Ze delen persoonlijke ervaringen en adviezen. Ze kunnen het forum ook gewoon raadplegen zonder verdere interactie. Het doel is om wederzijdse hulp tussen leeftijdsgenoten te stimuleren door de interventie van een "volwassene" tot een minimum te beperken. Professionele medewerkers van Child Focus zullen bovendien het platform modereren.

Een professioneel ondersteuningsteam

Gebruikers kunnen bij een dringend probleem ook rechtstreeks een operationele consulent van Child Focus contacteren via een chatroom die toegankelijk is via een "HELP"-knop, overal zichtbaar op deze site. Achter deze knop staan professionals klaar om te reageren op gevoelige problemen van jongeren. Deze "chat" met professionals zal in eerste instantie beschikbaar zijn op woensdagnamiddag van 14u tot 17u.

Projectpartners

Dit project voor jongeren werd mogelijk gemaakt door de jongeren zelf zoveel mogelijk te betrekken. Jonge alumni van de BAS (Belgian Advertising School) ontwikkelden het concept en de naam. Jonge ontwerpers en ontwikkelaars van Molengeek bouwden het platform. Scholen en jeugdcentra produceerden de basisinhoud. Google en Test Aankoop ondersteunen het project via hun platform CyberSimple.be door een nieuwe sectie te creëren met antwoorden over "jongeren en online veiligheid" voor ouders en volwassenen. CyberSimple.be wil een veiliger internet bevorderen en de consument sensibiliseren om zich beter te beschermen tegen online risico's. Dit platform met een vergelijkbare inhoud is daarom meer gericht op volwassenen en jongvolwassenen.

Getuigenissen van jongeren

Ik ben fier op mijn deelname aan het CyberSquad project, en dat ik de copywrite en presentaties mocht verzorgen. Maar ik ben ook fier dat ik via CyberSquad jongeren in nood kan helpen.” Simon

Ik heb deelgenomen aan het CyberSquad project door een deel van het copywriting werk en getuigenissen te bezorgen. Ik denk dat CyberSquad ons zal toelaten om bepaalde realiteiten te bespreken die we lang aan de kant hebben gezet. Dit project zal een stem geven aan degenen die er het meeste nood aan hebben en degenen die het woord niet durfden te nemen.” Issam

Werken voor CyberSquad was geweldig. Ik heb veel van mijn capaciteiten gebruikt: in de strategie, de copywrite, project management, etc. We werken daarbovenop ook aan een echte oplossing en hulp. En dat is super cool.” Dalin

Vereerd dat ik de montagevideo en het design van het CyberSquad project heb mogen ontwerpen. Jongeren zijn niet meer alleen. En dankzij CyberSquad gaan ze het echt voelen.” Halima

Quotes

Voor Child Focus is het een absolute prioriteit om jongeren rechtstreeks te kunnen te helpen. Elk van hen heeft recht op een luisterend oor en hulp als dit nodig is.. Te veel blijven zitten met hun problemen online of offline en durven er niet over te praten. Dit kan leiden tot eenzaamheid zonder helpende hand. Met CyberSquad willen we hen steunen en niemand vergeten; we willen hen een plaats bieden waar ze zich goed voelen, 100% jong en zonder taboes...” Heidi De Pauw, CEO Child Focus

Het internet biedt veel kansen aan jongeren, van zoeken naar informatie tot online vriendschappen smeden tot de wereld ontdekken. We vinden het belangrijk dat deze kansen worden gegrepen, maar op een veilige manier en waar nodig met ondersteuning. Slechte ervaringen kunnen de positieve effecten van het internet negatief beïnvloeden en dat willen we vermijden. Zo zijn we 3 jaar geleden ook Cybersimple.be met Test Aankoop gestart om een veiliger internet voor iedereen te creëren. Om deze missie door te zetten, ondersteunen we ten volle dit project van Child Focus om jongeren de nodige kennis en tips aan te reiken en zo zelf mee te werken aan een veilige online wereld zodat iedereen er zonder zorgen kan vertoeven.” Thierry Geerts, Country Manager Google België

Opdat iedereen de vele mogelijkheden van het internet kan benutten, moet deze omgeving veilig zijn en moet iedereen de tools onder de knie krijgen. Dat is het doel van de website www.cybersimple.be die we in 2017 in samenwerking met Google hebben gelanceerd en waarom we nu ook het initiatief CyberSquad ondersteunen, dat juist een veilige en vriendelijke omgeving biedt waar jongeren hun ervaringen en advies kunnen delen en, indien nodig, hulp kunnen vragen". Ivo Mechels, CEO van Test Aankoop

Contact