Nog te veel meisjes slachtoffer van tienerpooiers: Child Focus zet verder in op preventie

Nog te veel meisjes slachtoffer van tienerpooiers: Child Focus zet verder in op preventie

jan 20 2021

Een leeftijdsgenoot zoekt jouw hulp… Ze had een relatie met een jongeman die haar slecht heeft behandeld en haar toekomst ligt in jouw handen. Kan jij haar advies geven?…

In 2020 kreeg Child Focus weer meer meldingen van meisjes die (vermoedelijk) in handen vielen van een tienerpooier. Voor een 40-tal meisjes werd zo’n dossier geopend. Anderhalf jaar geleden lanceerde de Stichting “GPS” (Girl Power Squad), een unieke preventietool voor meisjes vanaf 11 jaar die verblijven in een jeugdhulpvoorziening, om hen weerbaar te maken tegen tienerpooiers. Intussen vroegen al meer dan 300 begeleiders om voor hen een account aan te maken op het GPS-platform. Dit cijfer -in het daglicht van een heel erg niche doelgroep- is samen met de positieve feedback van begeleiders hoopgevend.  Vandaag lanceert Child Focus GPS in een Franstalige versie. Meer info: www.stoptienerpooiers.be

Nood aan een preventietool

In 2019 lanceerde Child Focus “GPS”(Girl Power Squad), een preventietool voor meisjes vanaf 11 jaar die verblijven in een jeugdhulpvoorziening. Tot nu toe was deze tool enkel in het Nederlands beschikbaar, maar aangezien het fenomeen van tienerpooiers niet ophoudt bij de taalgrenzen, was een gelijkaardige tool ook in het Frans nodig. GPS werd dus vertaald en aangepast aan de realiteiten van Franstalig België. De tool is nu dus ook bruikbaar voor begeleiders van voorzieningen in Franstalig België en voor Franssprekende meisjes in Vlaamse voorzieningen. 

Praten over seksualiteit en zeker over seksuele uitbuiting is voor vele jongeren en hun begeleiders een beladen thema. Daarnaast hebben tienerpooiers de meisjes vaak in die mate afhankelijk gemaakt en gemanipuleerd, dat ze zichzelf niet als slachtoffer beschouwen maar eerder als hun “vriend” of “lief”. GPS zet niet eenzijdig in op het fenomeen van tienerpooiers, maar breder op introspectie, reflectie over de ander en interactie tussen jongeren onderling of tussen jongeren en hun begeleiders om kennis, vaardigheden en attitudes te vormen. Op die manier verwerven ze niet alleen taal om deze onderwerpen aan te kaarten, maar ook de kennis om te weten bij wie ze terecht kunnen. 

Studie in Brussel

In navolging van de studie in Vlaanderen (2015), voerde Child Focus een gelijkaardig exploratief onderzoek in Brussel (2020). Deze studie legde bloot wat lang ont- en miskend werd: de tienerpooierproblematiek bestaat wel degelijk ook in Brussel. Meer nog, de studie toonde aan dat er drie opvallende profielen van slachtoffers in het oog springen. Het gaat niet alleen om meisjes die verblijven in een jeugdhulpvoorziening. Er zijn ook slachtoffers uit welgestelde gezinnen die op het eerste gezicht geen kwetsbaarheden vertonen maar veeleer willen breken met een vooraf sterk uitgetekend pad. Tenslotte zijn er slachtoffers in het kader van internationale mensenhandel. Het fenomeen is dus veel breder dan eerst gedacht. De daders identificeren en spelen in op de groepseigen kwetsbaarheden. De slachtoffers hebben elk een verschillend profiel, maar worden allemaal gedreven door hetzelfde: het verlangen naar een ander en beter leven. 

Bij wie kan je terecht?

Child Focus zal in de toekomst de strijd tegen tienerpooiers blijven aangaan en wil hierbij verder focussen en anticiperen op de verschillende profielen van slachtoffers. Iedereen kan terecht op het gratis nummer 116 000 voor algemene vragen rond de problematiek of signalen van slachtofferschap, vragen rond veilig internet (sexting, grooming, sextortion) of de organisatie van een vorming over (preventie van) slachtofferschap. Andere voorzieningen zoals Payoke, PAG-ASA en Sürya staan klaar bij concrete vermoedens rond slachtofferschap mensenhandel of bij nood aan gespecialiseerde persoonlijke begeleiding op psychosociaal, administratief of juridisch vlak.

GPS kwam tot stand in samenwerking met tal van organisaties, CGSO Brugge, Cirkant, Expertisecentrum Helse Liefde, Fordulas, Ghapro, GI De Kempen, GI De Zande, Jez11, Juno, Krinkel, Pimento, Radar, Sensoa, Van Celst, Wingerdbloei en dankzij de financiële steun van de Koning Boudewijnstichting in het kader van het Fonds ‘Hope for Girls’ en de Nationale Bank van België. 

Contact

Stephan Smets: Directeur Communicatie stephan.smets@childfocus.org  – +32 486 259 279

Ontdek hier de promovideo