Europa: sociale mediabedrijven melden plots 46% minder online seksuele uitbuiting van kinderen. Hoogtijd voor een politiek akkoord in het ePrivacy debat

Europa: sociale mediabedrijven melden plots 46% minder online seksuele uitbuiting van kinderen. Hoogtijd voor een politiek akkoord in het ePrivacy debat

jan 21 2021

Aangezien de Raad van de EU, de Europese Commissie en het Europees Parlement niet tot een akkoord kwamen over de tijdelijke afwijking op de ePrivacy Richtlijn, trad de Europese Elektronische Communicatie Code op 21 december 2020 in werking. Hierdoor kunnen online dienstverleners, waaronder dus ook de sociale media, niet meer proactief op zoek gaan (scannen) naar illegale inhoud en gedrag zoals seksuele misbruikbeelden van minderjarigen en “grooming”. De onderhandelingen zetten zich weldra verder, maar vandaag is het kwaad reeds geschied. Onder andere Facebook besliste eind vorig jaar om verschillende tools die deze vormen van uitbuiting opsporen, uit te schakelen in de Europese Unie. Op 3 weken tijd, sinds het in voege treden van de nieuwe regels, noteerde NCMEC (US National Center for Missing and Exploited children) een forse daling van het aantal EU-gerelateerde meldingen van seksuele uitbuiting op sociale mediaplatformen en wel met zo’n 46%!

Deze cijfers zijn zeer verontrustend en baren Child Focus en haar partners grote zorgen.

Child Focus ziet jaarlijks de meldingen van seksuele misbruikbeelden van minderjarigen én grooming stijgen. Alleen al in 2020 noteerden we een stijging van meer dan 50% in onze grooming dossiers. Wat seksuele misbruikbeelden van minderjarigen betreft, ontvingen we 2.056 meldingen via ons burgerlijk meldpunt, een stijging van bijna 50%. Bovendien is dit maar het topje van de ijsberg, want veel materiaal blijft verborgen op het darkweb én hier behoren de meldingen van de sociale media niet toe. Aangezien de meeste sociale mediabedrijven zich in de Verenigde S bevinden, dienen zij deze illegale content aan NCMEC te melden, jaarlijks gaat het over miljoenen beelden. Maar als sociale media platformen of ander online dienstverleners niet meer in staat zijn om proactief op zoek te gaan naar dit illegaal materiaal of gedrag met gebruik van technologie dan blijft dit misbruik verborgen, en slachtoffers en daders ongekend. Vandaag trekken we aan de alarmbel: er moet zo snel mogelijk een Europees akkoord worden gesloten en de tijdelijke afwijking op de ePrivacy richtlijn moet worden goedgekeurd zodat sociale mediabedrijven zich samen met ons kunnen blijven inzetten in de strijd tegen de seksuele uitbuiting van minderjarigen online. Zonder hun hulp verliezen we deze strijd en blijven kinderen onbeschermd achter in een online wereld waar seksueel misbruik en uitbuiting zullen zegevieren.”, aldus Heidi De Pauw, CEO van Child Focus.

Bron: NCMEC

Contact

Stephan Smets: Directeur Communicatie stephan.smets@childfocus.org  – +32 486 259 279