Child Focus lanceert een EHBV-cursus voor ouders (Eerste Hulp Bij Verdwijningen)

Child Focus lanceert een EHBV-cursus voor ouders (Eerste Hulp Bij Verdwijningen)

mei 25 2021

In het kader van de jaarlijkse Internationale Dag van de Vermiste Kinderen (25 mei), lanceert Child Focus, met de medewerking van de Cel Vermiste Personen van de Federale Gerechtelijke Politie, een cursus EHBV, Eerste Hulp Bij Verdwijningen. Child Focus wil ouders aan de hand van een online cursus, de juiste reflexen aanleren in geval van een verdwijning en ook concrete preventietips meegeven om de verdwijning van hun kind te voorkomen. Info en tips: www.ehbv.be

Alle ouders hebben het al eens meegemaakt: je bent ergens met je kind, wordt even afgeleid en wanneer je je terug omdraait, is jouw kind plots verdwenen. Paniek! Dit scenario klinkt zeker bekend bij de meeste ouders, maar ook bij jeugdbegeleiders, leerkrachten… Maar wat doe je best in zo’n geval? Child Focus vertrok van dit scenario voor de uitwerking van een nieuwe preventiecursus: EHBV, Eerste Hulp Bij Verdwijningen. Doorheen een geïllustreerde podcast van 4 lessen, waarin we inzoomen op verschillende thema’s, leren ouders hoe correct te reageren bij een verdwijning maar ook wat ze preventief kunnen doen om een verdwijning in de mate van het mogelijke te voorkomen.

“In bepaalde crisissituaties neem je levensbelangrijke beslissingen en die maken een groot verschil in de verdere afloop. Dat is zo bij het toedienen van eerste hulp bij een ongeval en daarom bestaan er cursussen EHBO. Maar dat is ook zo bij wat je doet als jouw kind vermist geraakt. En daarom is er nu dus deze cursus EHBV, Eerste Hulp Bij Verdwijningen.” Heidi De Pauw, CEO Child Focus.

Verhalen waar ouders even hun kind kwijt zijn in een pretpark of op een speelplein eindigen gelukkig bijna altijd goed, waardoor Child Focus en de politie zelden ingeschakeld moeten worden. De cursus geeft ouders preventietips mee om dergelijke situaties, en de bijhorende stress, te voorkomen, zoals felgekleurde kledij aantrekken, duidelijke afspraken maken, armbandjes dragen met het telefoonnummer van de ouders ...

Maar in andere gevallen gaat het niet over verloren gelopen kinderen en zijn kinderen effectief verdwenen.  Zo opent Child Focus gemiddeld 3 verdwijningsdossiers per dag. In de podcast krijgen ouders daarom ook heel wat tips aangereikt voor het voorkomen van en omgaan met diverse soorten verdwijningen, zoals weglopen, internationale kinderontvoeringen door een ouder of ontvoeringen door een derde.

Bij onrustwekkende verdwijningen werkt Child Focus nauw samen met de Cel Vermiste Personen. Ook zij verleenden hun medewerking aan deze cursus om mensen uit te leggen hoe zij nu precies te werk gaan en hoe de samenwerking in elkaar zit, en geven waardevolle tips mee voor de ouders.

"Bij elke verdwijning zijn de eerste 24 uur cruciaal. Vooral omdat veel sporen nog vers zijn. De getuigenissen zijn nog steeds vrij nauwkeurig en de kansen om de vermiste persoon terug te vinden, zijn dus veel groter." Alain Remue, Hoofd van de Cel Vermiste Personen van de Federale Gerechtelijke Politie.

In de cursus kom je daarom ook meer te weten over hoe politie, justitie en Child Focus tewerk gaan bij een verdwijning, gebaseerd op het solide en wereldwijd unieke samenwerkingsprotocol tussen de partijen, dat tot stand kwam in de nasleep van de zaak Dutroux. Deze samenwerking is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en complementariteit, waarbij Child Focus fungeert als een schakel tussen het slachtoffer en/of zijn/haar familieleden, de hulpverleningsactoren en de gerechtelijke autoriteiten en de politiediensten, telkens in het belang van het kind. De Stichting verspreidt opsporingsberichten en verzamelt tips en informatie van het grote publiek via het gratis noodnummer 116 000. Dankzij deze uitzonderlijke samenwerking geraken ongeveer 95% van de verdwijningen die gemeld worden, snel opgelost. Ook over al deze opsporingsmogelijkheden en over wat het grote publiek kan doen om een verdwijning te helpen oplossen, krijg je meer informatie in de cursus.

De lancering van de cursus gaat gepaard met een brede communicatiecampagne via televisie, radio, kranten en online media. Child Focus dankt het communicatiebureau Wunderman Thompson, het productiehuis De Mensen en in het bijzonder regisseur Nathalie Basteyns, alsook Mediacom en alle mediapartners voor de aangeboden mediaruimte.

Meer informatie : www.ehbv.be

TV-spot van de campagne: https://www.youtube.com/watch?v=6osshFMsCsw

Contact