Veilig internetten voor kinderen met ASS en/of een leerachterstand

Veilig internetten voor kinderen met ASS en/of een leerachterstand

apr 29 2022

Maar liefst 95% van de jongeren tussen de 12 en 18 jaar heeft een eigen smartphone. Het internet is dan ook dé place to be voor hen om zich via diverse kanalen en op verschillende toestellen te ontplooien, om te experimenteren en om een identiteit te ontwikkelen. In het Nederlandstalig gespecialiseerd onderwijs zitten zo’n 10 000 kinderen en jongeren die behoefte hebben aan een aangepast didactisch instrument om veilig te leren omgaan met het internet en sociale media. Daarom lanceert Child Focus vandaag STAR+, een online pedagogische tool waarmee professionals jongeren vanaf 10 jaar met een autismespectrumstoornis (ASS) en/of een leerachterstand, bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, kunnen begeleiden in hun online ontdekkingstocht. STAR+ kan ingezet worden in het buitengewoon zowel als in het inclusief onderwijs.

Twee jaar geleden lanceerde Child Focus STAR, een tool over veilig en verantwoord internet voor jongeren met een autismespectrumstoornis. Er bleek echter ook een hiaat te zijn voor jongeren met een verstandelijke beperking. Vandaag lanceert Child Focus daarom STAR+, de uitbreiding van de de STAR-tool naar kinderen en jongeren met een leerachterstand, bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking. Dankzij de ondersteuning van de Universiteit van Mons kreeg deze een wetenschappelijk basis. 

Bij jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) en/of een leerachterstand, bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, zorgt het internet vaak voor een hogere levenskwaliteit. Daar waar personen met een beperking moeite hebben met sociale interacties, kunnen online tools een bijzonder krachtig instrument zijn om barrières op te heffen en communicatie te ondersteunen.  Anderzijds blijken deze jongeren echter kwetsbaarder voor online risico’s omdat zij vaker een beperkte sociale finesse en intuïtief aanvoelen hebben, terwijl hier online wel voortdurend beroep op wordt gedaan. Bovendien leidde de Covid-19 pandemie tot een stijging van het aantal dossiers rond online seksuele uitbuiting bij Child Focus, waarbij ook jongeren met een beperking ongetwijfeld niet gespaard bleven.

Al bijna 20 jaar ontwikkelt Child Focus preventieprojecten voor een veilig en verantwoordelijk gebruik van het internet. Daarmee willen we de kansen van het internet voor kinderen en jongeren zo groot mogelijk maken door de risico’s op onder andere intimidatie of seksuele uitbuiting van minderjarigen te verkleinen.

Vandaag werd de tool voor het eerst gebruikt in de school GO! Inclusiecampus Wemmel.

Thema’s zoals betrouwbare info online detecteren, privacy-instellingen op sociale media, online en offline vrienden, challenges en sexting komen aan bod.  Het spreekwoordelijk “pedagogisch vingertje” dat leer-en experimenteerkansen beknot, blijft achterwege. Dialoog is het uitgangspunt en tegelijkertijd de opstap naar een blijvende en verdiepende mediawijsheid.
Die dialoog komt niet enkel ten goede aan jongeren met een leerachterstand en/of ASS, maar is de basis voor mediawijsheid voor álle kinderen en jongeren.

 

Professionals kunnen zelf aan de slag met de tool door een account aan te maken op www.childfocus-star.be.

Meer info: Inne Cornu – Project & Prevention Manager – 0472/ 18 04 32