Child Focus vraagt Belgische steun voor de EU-verordening inzake seksueel misbruik van kinderen

Child Focus vraagt Belgische steun voor de EU-verordening inzake seksueel misbruik van kinderen

mrt 30 2023

We staan aan de vooravond van een cruciaal moment. De lidstaten gaan binnenkort hun standpunt kenbaar maken aangaande het voorstel van de Europese Commissie tot Verordening tot voorkomen en bestrijden van seksueel misbruik van kinderen. Child Focus vraagt in het belang van elk kind de regeringsleiders van België deze wetgeving te steunen om kinderen te beschermen tegen seksueel misbruik online.

1 op de 5 kinderen in Europa is het slachtoffer van seksueel geweld en misbruik. Bij 1 op de 3 gemelde gevallen van seksueel misbruik is het slachtoffer jonger dan 10 jaar. Baby's, peuters en jongere kinderen en kinderen met een beperking, de meest kwetsbaren in onze samenleving, vallen ten prooi aan daders die het internet misbruiken voor hun misdaden.

Bovendien herbergt de EU meer dan 60% van het misbruikmateriaal in de wereld. Seksueel geweld tegen kinderen online is een afschuwelijke en levensverwoestende misdaad. Elk slachtoffer moet leven met de wetenschap dat hun misbruik opnieuw wordt verspreid voor de opwinding van anderen. Het is hoog tijd dat de EU-landen maatregelen nemen om kinderen te beschermen tegen deze ernstige schending van hun grondrechten.

De EU krijgt de unieke kans het voortouw te nemen bij de aanpak van deze epidemie die jongens en meisjes overal ter wereld blijft treffen.

Het voorstel biedt een lange termijnoplossing en een evenwichtig wettelijk kader, waarin geautomatiseerde technologie veilig kan worden gebruikt om online seksuele uitbuiting en misbruik van kinderen op te sporen. De bescherming van kinderen online en de waarborging van de privacy van de gebruiker sluiten elkaar niet uit - het voorstel legt geen algemene monitoring op, maar voorziet in toezicht in specifieke gevallen afhankelijk van het risico. De bestaande technologieën om beelden van seksueel misbruik op te sporen zijn specifiek en doelgericht, met sterke ingebouwde waarborgen (grondrechten, evenredigheid, enz.). Sommige worden nu al ingezet. Zo neemt Child Focus deel aan het Project Arachnid, dat gebruik maakt van foto DNA om gekende beelden van seksueel misbruik van kinderen te detecteren op het internet. Met behulp van deze technologie werden al 158 miljard beelden opgespoord.

De verordening doet geen afbreuk aan encryptie. Zij voorziet de mogelijkheid beproefde technologie aan te wenden die seksueel misbruikmateriaal opspoort met inachtneming van de waarborgen, ook in E2EE-omgevingen. Voor de bescherming van kinderen tegen online uitbuiting en misbruik zijn alle huidige en toekomstige technologische oplossingen van uiterst belang.  

Daarom vragen wij u te waken over een breed toepassingsgebied van de verordening en dit ook te betrekken op interpersoonlijke communicatie (inclusief de E2EE versleutelde berichten) - waar het meeste materiaal van seksueel misbruik van kinderen wordt gedeeld. Het is essentieel alle bedreigingen het hoofd te bieden: gekend, ongekend materiaal en grooming. Dit zorgt voor een toekomstbestendige en technologisch neutrale verordening, zonder achterpoortjes voor daders.

Laat de slachtoffers en overlevenden van deze gruwelijke misdaden tegen kinderen alstublieft niet in de steek en steun de voorgestelde EU-verordening.