Jaarverslag 2022: Child Focus behandelde nooit zoveel gevallen van verdwijningen en seksuele uitbuiting van kinderen

Jaarverslag 2022: Child Focus behandelde nooit zoveel gevallen van verdwijningen en seksuele uitbuiting van kinderen

jun 08 2023

Child Focus stelt haar jaarverslag 2022 voor. Een jaar waarin het aantal dossiers van online aantasting van de seksuele integriteit van jongeren aanzienlijk toenam. Het aantal dossiers van sextortion en grensoverschrijdende sexting stijgt al meerdere jaren op rij op alarmerende wijze. Maar ook in onze missie rond verdwijningen neemt de druk toe. Het aantal wegloopdossiers nam toe met 31% vergeleken met 2021 en het aantal verdwijningsdossiers van niet-begeleide minderjarigen steeg met 39%. Onder meer door de opvangcrisis in ons land.

Child Focus kreeg nog nooit zoveel oproepen over de aantasting van de seksuele integriteit van minderjarigen online als in 2022. Zo opende de organisatie 109 nieuwe dossiers van sextortion. De jonge slachtoffers in deze dossiers werden verleid om naaktfoto’s of –video’s van zichzelf door te sturen en werden vervolgens met diezelfde beelden afgeperst voor geld of extra beelden. In de jaren voor de Covid-19 lockdowns telde Child Focus ‘slechts’ 55 dossiers in 2019 en 46 in 2018.  

Een ander fenomeen in opmars is grensoverschrijdende sexting, waarvan Child Focus in 2022 151 nieuwe dossiers opende. De organisatie kan dankzij haar bevoorrechte samenwerkingen met de belangrijkste sociale mediakanalen zoals Facebook/Instagram, Google/YouTube, Twitter, TikTok en Snapchat heel snel tussenkomen om naaktbeelden die zonder toestemming werden verspreid offline te halen. Naast meer en meer meldingen van ongewenste “dickpics” ontvangt de organisatie ook steeds vaker dossiers van meisjes die online tentoongesteld, of exposed, worden op kanalen zoals Telegram of Discord.

Grooming: steeds meer op sociale mediakanalen en gamingplatformen

Grooming is het proces waarbij een volwassene doelbewust minderjarigen benadert met een seksueel doel. In 2022 opende Child Focus 36 dossiers met betrekking tot dit fenomeen. In bijna 80% van de gevallen waren de slachtoffers meisjes, bijna allemaal jonger dan 16 jaar. Groomers gaan steeds vaker op zoek naar slachtoffers op de plekken waar kinderen veel tijd doorbrengen, zoals sociale mediakanalen en gamingplatformen zoals Fortnite of Roblox.

Continue strijd tegen online seksuele misbruikbeelden van kinderen

Burgers maakten in 2022 1.832 meldingen over op www.misbruikbeelden.be, het burgerlijk meldpunt van Child Focus. Eén op vier meldingen bevatte illegaal materiaal, waarvan de meerderheid seksueel kindermisbruik (353 meldingen). In 2022 analyseerde Child Focus bovendien 125.206 beelden via Arachnid, een software tool die op het internet en de sociale media gekende beelden van slachtoffers opzoekt en verwijdert.

Weglopen als ultiem signaal

In 2022 liepen 1.138 kinderen weg van thuis of de voorziening waar ze verbleven, waarvan 188 jongeren herhaaldelijk wegliepen. Dit is een stijging van ruim 31% tegenover 2021. Nooit eerder werd Child Focus geconfronteerd met zo’n groot aantal kinderen dat wegliep. Allemaal kinderen die een signaal uitsturen dat er iets ernstig fout is in hun leven. Ze zien geen andere uitweg meer dan weg te lopen, weg van een situatie, en bevinden zich op dat moment meestal in zeer kwetsbare omstandigheden. Child Focus ontving ook vaker oproepen van kinderen die het mentaal zwaar hadden of ouders die meldden dat hun weggelopen zoon of dochter te kampen had met donkere gedachten. 

Aanzienlijke toename van verdwijningen van niet-begeleide minderjarigen

In 2022 steeg het aantal verdwijningen van niet-begeleide minderjarigen met 39% t.o.v. 2021. In totaal gaat het over 119 kinderen en 136 verdwijningen. De oorlog in Oekraïne, het geweld in Afghanistan, Syrië en Eritrea, de klimaatimpact en een voogdij- en opvangcrisis op eigen bodem, markeerden een zwarte pagina in de Belgische asielgeschiedenis. Child Focus pleit voor meer middelen en een aangepast onthaal voor elk kind.

Meer preventieve dossiers van internationale kinderontvoeringen door een ouder

Child Focus ondersteunde in 2022 148 gezinnen bij een (vrees tot) internationale kinderontvoering. 88 ouders, eerstelijnsmedewerkers en politiemensen vonden hun weg naar de gratis noodlijn 116 000 voor preventief advies. 60 gezinnen waren jammer genoeg wel al verwikkeld in een internationaal conflict. 40 van de 60 ontvoeringen vonden plaats binnen Europa.

Meer dossiers van prostitutie van minderjarigen

Child Focus opende in 2022 61 nieuwe dossiers van uitbuiting van minderjarigen in de prostitutie. In de meeste dossiers waren de slachtoffers tussen de 14 en 17 jaar oud. Deze cijfers vormen slechts het topje van de ijsberg. In België is de seksuele uitbuiting van minderjarigen een verborgen en complex fenomeen dat vaak niet wordt opgespoord of gemeld. De meeste slachtoffers melden het feit dat ze uitgebuit worden niet. Daarnaast is de   detectie en het bijhouden en centraliseren van gegevens ontoereikend.

In 41 van de 61 dossiers speelde een tienerpooier een - vermoedelijke of bewezen - rol. Deze mensenhandelaars maken jongeren psychologisch, emotioneel en materieel afhankelijk om ze vervolgens uit te buiten in de prostitutie.

Preventie is belangrijker dan ooit

Via bijna 30 tools en 10 opleidingsmodules gericht naar jongeren, ouders en professionals, wil Child Focus de verdwijning en seksuele uitbuiting van minderjarigen voorkomen. Preventie neemt een steeds grotere plaats in binnen de organisatie. Zo werd het universeel preventieproject ‘Max, de vertrouwenspersoon’ dat in 2021 ontstond, in 2022 uitgebreid met het samenwerkingsspel ‘Max 24/7’ voor lagere scholen en een Max-klimmuur op evenementen. De ambitie van dit project is dat elk kind tussen 10 en 12 jaar oud een vertrouwenspersoon, een Max, heeft bij wie het altijd terechtkan met vragen of problemen. 12.000 kinderen werden in 2022 gesensibiliseerd om op zoek te gaan naar hun Max.   

 

Ontdek hier ons volledig jaarverslag: https://childfocus.be/Portals/0/RA_2022_NL_WEB_DEF.pdf?ver=_uWOLz20DtuOzfWNRawCOA%3d%3d

Voor vragen over de cijfers van het jaarverslag: Selyna Ayuso Ferrandiz – Public Relations Manager selyna.ayusoferrandiz@childfocus.org 0473/81.17.82

Voor vragen over het preventieproject ‘Max, de vertrouwenspersoon’: Nel Broothaerts – Directeur Preventie en Ontwikkeling nel.broothaerts@childfocus.org 0479/63.16.90