Te veel kinderen zijn het slachtoffer van online seksueel misbruik. Child Focus lanceert een dringende oproep aan de politici om het nieuwe EU-wetsvoorstel te steunen en onze kinderen te beschermen.

Te veel kinderen zijn het slachtoffer van online seksueel misbruik. Child Focus lanceert een dringende oproep aan de politici om het nieuwe EU-wetsvoorstel te steunen en onze kinderen te beschermen.

sep 19 2023

Lola* was 10 jaar oud toen ze misbruikt werd door haar vader. 17 jaar later worden de foto’s en video’s van dat misbruik nog steeds massaal verspreid op het internet. Ze werden ontdekt in 190.000 bestanden die de politie in beslag nam bij 12.900 verschillende zedendelinquenten. Dossier met betrekking tot één van de 50.000 meldingen gelinkt aan België. *alias

Dit soort verhalen is een dagelijkse realiteit bij Child Focus. De organisatie is bezorgd en werkt tegen de klok om de strijd tegen seksuele misbruikbeelden van kinderen online aan te binden. Elke seconde worden er minstens 2 beelden van seksueel kindermisbruik gedeeld. De tijd dringt om de voorgestelde Europese wetgeving te stemmen die ervoor moet zorgen dat deze beelden kunnen worden opgespoord en verwijderd van online platforms. Er zijn discussies aan de gang in de Europese Raad en het Europees Parlement, die het wetgevend proces dreigen te vertragen, het voorstel uit te hollen of erger nog gewoon te schrappen.

In mei 2022 heeft de Europese Commissie een wetsvoorstel neergelegd om online seksueel misbruik te voorkomen en te bestrijden. Dit voorstel moet nu gestemd worden en spoort de Big Tech (META, TikTok …) en andere digitale dienstverleners aan tot meer verantwoordelijkheid voor beelden van seksueel kindermisbruik op hun platforms.

Child Focus hecht veel belang aan dit voorstel omdat het kinderen op verschillende fronten online beter zal beschermen. Dankzij sterke preventieve maatregelen, de harmonisering van de wetgeving in verschillende EU-lidstaten en een gecoördineerde aanpak, is de organisatie ervan overtuigd dat het aantal beelden van seksueel kindermisbruik fors zal dalen. Kinderen zullen bovendien hun rechten echt kunnen uitoefenen: hun recht op privacy, hun recht op bescherming tegen online seksuele uitbuiting en hun recht op informatie. 

We hebben meer dan ooit een Europese wetgeving nodig die het probleem grondig aanpakt. Het is hoog tijd dat dit er komt. Te veel beelden circuleren op het internet. Achter elk beeld zit een kind dat voor het leven getekend is. Laten we samen de bestaande technologieën gebruiken om onze kinderen zo goed mogelijk te beschermen in een wettelijk kader dat zowel de privacy van iedereen respecteert als de ontwikkeling van nieuwe technologieën mogelijk maakt om dit verschrikkelijk fenomeen uit de wereld te helpen.” aldus Heidi De Pauw, CEO van Child Focus.

Het aantal seksuele misbruikbeelden van kinderen op het wereldwijde web is ondenkbaar. Vorig jaar maakte NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children, en zusterorganisatie van Child Focus) 1,5 miljoen rapporten met een Europese link over aan Europol. 50 000 van deze meldingen waren gelinkt aan België, waarvan 20.000 meldingen verder werden onderzocht door de Belgische Federale Politie. Achter elk beeld schuilt een kind dat slachtoffer is van seksueel misbruik en dankzij deze meldingen kunnen slachtoffers geïdentificeerd en beschermd worden en kunnen daders berecht worden. Vandaar de noodzaak aan een gecoördineerd beleid op Europees niveau.

Child Focus maakt zich ernstig zorgen over het gebrek aan steun voor het wetsvoorstel vanuit een aantal landen, inclusief vanuit de Belgische overheid. Het debat lijkt te verengen naar een technologische discussie rond encryptie en privacy, zonder nog oog te hebben voor de belangen van het kind.  Uiteraard is Child Focus begaan met onze privacy. Maar het wetsvoorstel heeft een goed evenwicht gevonden tussen bescherming van kinderen en privacy. Volgens een recente enquête van de Eurobarometer staat trouwens 73% van de Belgische bevolking achter dit voorstel.

Child Focus roept dan ook samen met een 60-tal andere kinderrechtenorganisaties in heel Europa, alle burgers op om de goedkeuring van dit wetsvoorstel, waarover in oktober gestemd zal worden, te steunen door een petitie te ondertekenen: https://www.kindveiligheidineuropa.com/actie-hub/

 

Kom je toevallig dit soort beelden tegen online ? Meld ze (anoniem) via ons burgerlijk meldpunt : www.misbruikbeelden.be

Gezien het bijzonder technische karakter van het onderwerp, vindt u aanvullende info terug in deze technische nota en een volledig document in de vorm van vragen en antwoorden.

Perscontact Child Focus: Stephan Smets – Directeur Communicatie 0486/25.92.79 stephan.smets@childfocus.org