Opsporingsberichten delen op sociale media. Een goed idee?

Opsporingsberichten delen op sociale media. Een goed idee?

jan 15 2024

Er zijn heel wat manieren om een vermist kind op te sporen. De beslissing om een opsporingsbericht te verspreiden, wordt steeds weloverwogen genomen door de politie, parket, Child Focus en de ouders en gebeurt in slechts een klein aantal van de gevallen. Het onderzoek naar een verdwenen kind verloopt meestal in alle discretie. Dit wordt gedaan om het onderzoek niet te belemmeren, maar ook om de anonimiteit van het kind te behouden.

Waarom plaatsen personen zelf een opsporingsbericht op sociale media? 

Personen die dergelijke berichten plaatsen, bevinden zich vaak in een bijzonder emotionele toestand en voelen zich machteloos en alleen tegenover wat hen overkomt. In zo’n situatie kan er al eens tot een ondoordachte actie worden overgegaan. Dit zonder overleg met instanties als Child Focus of de politie.

Wanneer is de verspreiding van een opsporingsbericht via sociale media geoorloofd?

Een opsporingsbericht heeft altijd als eerste doel om getuigen te vinden die het onderzoek naar een verdwijning vooruit kunnen helpen. Niet elke verdwijning of elk onderzoek is echter gebaat bij deze vorm van opsporing. Wanneer de verdwijning zo onrustwekkend is dat de vermiste persoon in levensgevaar verkeert of wanneer een onderzoek na enige tijd volledig vast dreigt te lopen, kan een opsporingsbericht geoorloofd zijn en zal dit door Child Focus zelf of de politie op sociale media verspreid worden. De verspreiding van een officieel opsporingsbericht wordt voorafgegaan door grondig overleg tussen de parketmagistraat, de politie, Child Focus en de ouders.

Bij opsporingsberichten verspreid door de politie of Child Focus is het wel aangeraden om het bericht massaal te delen. Politie en Child Focus kunnen dankzij hun grote kennis van het dossier ook beter inschatten op welke media ze moeten inzetten. Soms is het nuttiger om een opsporingsbericht via bepaalde lokale media de wereld in te sturen, in plaats van alle landelijke kanalen ermee te overspoelen.

Risico’s die gepaard gaan met een opsporingsbericht uit eigen initiatief plaatsen

  • De bettrokkenen hebben geen controle op de verspreiding van het bericht. Wanneer het kind terug is, kan het bericht mogelijks niet meer volledig verwijderd worden en blijft het online rondgaan. Child Focus zorgt ervoor dat het gezicht van het kind wordt verborgen zodra het is gevonden, om te voorkomen dat de reputatie en het privéleven van het kind op korte en lange termijn worden aangetast.
  • Tal van ongewenste, lasterlijke commentaren kunnen gepost worden. Bijvoorbeeld reacties die het kind of het gezin veroordelen. Mensen die zich al door de verdwijning in een emotioneel uitputtende situatie bevinden, worden hierdoor extra belast.
  • Waardevolle getuigenissen kunnen verloren gaan doordat de ouder of betrokkene mogelijks niet in staat is zelf alle belangrijke informatie uit de stroom van reacties te filteren.

Een opsporingsbericht van Child Focus wordt heel doordacht opgesteld: we kiezen een weloverwogen foto, een duidelijke tekst, en vermelden het nummer van de politie en van Child Focus waar alle oproepen binnenlopen. Achter die lijn zit een team van specialisten die de oproepen zeer gestructureerd opvolgen.