Internet Safe & Fun, een back-to-school editie

Internet Safe & Fun, een back-to-school editie

okt 14 2021

Het is eindelijk zo ver: mondmaskers zijn op school niet meer overal verplicht en buitenschoolse activiteiten kunnen weer plaatsvinden. Na bijna twee jaar online vormingen, kan Child Focus eindelijk haar face-to-face vormingen weer oppakken. Dit is het geval voor de “Internet Safe & Fun” workshops op 14 oktober waarbij medewerkers uit de privésector naar klassen van het 5e en 6e leerjaar trekken om de leerlingen te sensibiliseren over veilig en verantwoord internetten. De Covid-19 pandemie heeft aangetoond dat kinderen en jongeren alsmaar meer tijd online doorbrengen maar zeker ook dat vroegtijdige preventie meer dan ooit nodig was.

De Internet Safe & Fun workshops gaan over de online activiteiten van kinderen en de mogelijke risico’s die hiermee gepaard gaan: privacy, sexting, cyberpesten, online vriendschap. De workshop leert het kind op een ludieke manier de juiste reflexen aan over een veilig, bewust en verantwoord internetgebruik. Bij Child Focus stegen de afgelopen jaren het aantal meldingen van problemen gelinkt aan online veiligheid. Ook ouders en jongeren contacteren de hulplijn via het gratis nummer 116 000 wanneer ze online problemen ervaren.

De privésector trekt naar de scholen

Op deze donderdag 14 oktober maken medewerkers uit privé bedrijven een dag in hun professionele agenda vrij om workshops te geven over veilig en verantwoord internetten aan leerlingen van het 5e en 6e leerjaar lager onderwijs. Child Focus voorziet in het didactisch materiaal en leidt de vrijwilligers op zodat zij zelf de Internet Safe & Fun workshops kunnen geven. Op het einde van deze actiedag zullen ongeveer 6.000 leerlingen tussen de 10 en 12 jaar gesensibiliseerd zijn en een pak mediawijzer zijn. Jaarlijks gaat het om bijna 12.000 leerlingen dankzij de 2 edities van Internet Safe & Fun, in maart en oktober.

Alsmaar meer interesse uit de privésector

Elk jaar wordt de Internet Safe & Fun-familie groter. De trouwe partners Proximus en Microsoft liggen mee aan de basis van dit initiatief. BNP Paribas Fortis, Xylos en Sopra Steria maken ook al een tijdje deel uit van het team. Voor deze editie kan Child Focus ook rekenen op werknemers van Sopra Banking Software, Deloitte en Allen & Overy. 

Wat een enthousiasme bij de leerlingen en toch ook zo broodnodig om hen wegwijs te maken in die sociale mediawereld. Alhoewel deze generatie digitaal opgroeit merk je toch telkens weer dat de risico’s ervan in een klein hoekje schuilen!” Medewerker bij Proximus en vrijwilliger Internet Safe & Fun.

Een springplank voor leerkrachten

De Internet Safe & Fun workshop is een aanzet waarna leerkrachten zelf aan de slag kunnen gaan met dit thema. Child Focus biedt hen dan ook heel wat educatief materiaal aan om rond veilig en verantwoord internetten te werken met hun leerlingen. Na de workshop krijgt de leerkracht een overzicht mee van de leermiddelen die beschikbaar zijn om dit thema in al haar facetten uit te diepen (website Clicksafe , Catalogus preventiemateriaal , Quiz - Internet Safe & Fun).

Contact:

Ruth De Bruycker - Project Manager Child Focus -  ruth.debruycker@childfocus.org  02/475.44.17.

Meer info: www.internetsafeandfun.be