RADAR

Jongeren die weglopen van huis of uit de voorziening waar ze verblijven zijn de grootste groep verdwijningen die Child Focus jaarlijks behandelt. Deze jongeren worden vaak geconfronteerd met het stigma van aandacht zoeken en problematisch gedrag. Terwijl weglopen vaak een symptoom is van het feit dat het niet goed gaat met de jongere. In de RADAR-vorming voor politiemensen en hulpverleners zoemen we in op het fenomeen en pistes om een wegloopsituatie te voorkomen en de meest adequate reactie een wegloopsituatie.

Image Child
Clicksafe

iCoach

iCoach is een opleidingsprogramma van Child Focus en de FOD Binnenlandse Zaken. Het richt zich tot professionals die een veilig en verantwoord internetgebruik bij kinderen en jongeren willen stimuleren.

Operationele vorming voor de politie en justitie

Child Focus werkt dagelijks samen met magistraten, de lokale en federale politie. In geval van een verdwijning of seksuele uitbuiting van een minderjarige staat de organisatie ten dienste van het onderzoek en ondersteunt zij de betrokkenen.

Image Child
Vous souhaitez nous contacter ?