Jaarverslag Child Focus 2018

Jaarverslag Child Focus 2018

jun 03 2019

Uit het jaarverslag 2018 van Child Focus blijkt het aantal verdwijningen (1.863) maar vooral het aantal gevallen van seksuele uitbuiting van minderjarigen (1.827) in opmars. Goed nieuws is dat steeds meer jongeren en kinderen hun weg kunnen vinden naar Child Focus, vooral als het gaat om problemen online.

"In 2019 pleiten we ervoor dat de nieuwe federale en regionale regeringen de strijd tegen – online en offline – seksuele uitbuiting van minderjarigen een absolute prioriteit maken" aldus Heidi De Pauw, Algemeen Directeur Child Focus.

Minder wegloopdossiers

In 2018 behandelde Child Focus 1.098 wegloopdossiers, dat is 5% minder dan in 2017 (1.151). Die daling heeft enkel betrekking op het aantal effectieve wegloopdossiers (1.057). Het aantal preventieve wegloopdossiers is in drie jaar tijd verdubbeld (van 20 naar 41 dossiers). Het gaat dan om oproepen van jongeren met een hulpvraag of van ouders die vrezen dat hun kind wil weglopen. Dit soort oproepen verheugt ons: als we weten dat jongeren willen weglopen om hun problemen te ontvluchten, kunnen we proberen hen te helpen om een oplossing te vinden. We doen dit, indien nodig, in samenwerking met gespecialiseerde hulpdiensten. Deze bewustwording kan ook het aantal gevallen van herhaaldelijk weglopen (115 in 2018) doen afnemen.

Recordaantal onopgeloste kinderontvoeringen door ouders

Met 409 dossiers in 2018 behandelden we nog nooit zoveel internationale kinderontvoeringen door een ouder tijdens de voorbije zes jaar. De oplossingsgraad van deze ontvoeringen is bovendien ook steeds lager: 26% in vergelijking met 33% (2017) en 48% (2016).

Van de 409 dossiers ging het in 275 gevallen om een effectieve internationale kinderontvoering (257 in 2017) en om 134 gevallen om een preventiedossier (128 in 2017) waarbij één ouder ons contacteert omdat hij/zij vreest dat de andere ouder de kinderen wil meenemen naar het buitenland.

Aantal vermiste niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in vijf jaar tijd verzesvoudigd

In 2018 kreeg Child Focus 128 nieuwe meldingen van de verdwijning van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV). Er werden in totaal 275 dossiers behandeld. Het aantal meldingen neemt ieder jaar geleidelijk aan toe, maar het aantal behandelde dossiers is in vijf jaar tijd verzesvoudigd (43 in 2014). Politie en andere diensten moeten het al te vaak opgeven omdat ze over te weinig opsporingsmiddelen beschikken. Zo kon eind 2018 slechts minder dan 30% van de dossiers worden opgelost. Toch lopen deze jongeren omwille van hun kwetsbaarheid een groot risico om slachtoffer te worden van seksuele of economische uitbuiting. Om deze onrustwekkende verdwijningen te vermijden, is een specifieke omkadering ten zeerste aangeraden.

Prostitutie van minderjarigen: sterk verdoken fenomeen

In 2018 behandelde Child Focus 97 dossiers rond prostitutie van minderjarigen (effectief of vermoedelijk).  Het ging om 39 nieuwe meldingen (42 in 2017). In de meeste gevallen waren de slachtoffers tussen 14 en 16 jaar oud en was 95% van hen een meisje.  

In 28 dossiers speelde een tienerpooier een rol. We boeken nog te weinig succes bij het identificeren van de slachtoffers en daders én bij het vervolgen van deze laatsten. Bovendien is het zorgaanbod dat aangepast is aan de specifieke noden van deze uitgebuite tieners nog behoorlijk mager.

Beelden van seksueel misbruik van kinderen: spectaculaire stijging

Sinds 6 juli 2017 hebben 4 medewerkers van Child Focus de toelating om de meldingen van vermoedelijke beelden van seksueel misbruik van kinderen, die we ontvangen via ons burgerlijk meldpunt www.misbruikbeelden.be, te analyseren. Wanneer het ook effectief gaat om misbruikbeelden op Belgische websites, maken onze medewerkers ze onmiddellijk over aan de Federale Politie. Staan de beelden op buitenlandse sites, dan worden deze overgemaakt aan de zusterorganisatie van het betrokken land via het netwerk INHOPE, dat de burgerlijke meldpunten van 52 landen groepeert. Het doel is een arrestatie van de daders, een identificatie van de slachtoffers en een onmiddellijke verwijdering van de beelden en omstreden websites overal ter wereld.

In 2018 ontving Child Focus 1.728 meldingen van vermoedelijke misbruikbeelden (746 in 2017). Een spectaculaire stijging die toegewezen kan worden aan de lancering van een bewustmakingscampagne die we lanceerden in november 2017 en 2018.  Deze campagne werd bekroond met verscheidene nationale en internationale prijzen. De campagne werd ruim 500.000 keer bekeken op sociale media.

Online veiligheid

Child Focus opende 114 dossiers over misgelopen sexting in 2018. Dit is een lichte daling tov de meldingen in 2017 (135). Child Focus kan in zulke situaties tussenkomen via haar bevoorrechte contacten met verschillende sociale netwerksites (Facebook, Instagram, Whatsapp, Google, Youtube, Snapchat, Twitter) waarbij we als ‘trusted flagger’ heel snel kunnen reageren in gevallen van misgelopen sexting of andere problemen. Child Focus opende ook 18 dossiers over online seksuele intimidatie. In de meeste gevallen gaat het over het ongewenst delen van seksueel getinte berichtjes of beelden met andere jongeren. Het blijft een belangrijk onderdeel binnen onze preventiewerking om duidelijk te maken dat sexting en het delen van seksueel getinte dingen pas oké is als er wederzijds vertrouwen en toestemming van beide partijen is.

In 2018 werden 36 dossiers over online grooming geopend, wat een lichte daling betekent t.o.v. 2017 (43). De slachtoffers zijn vooral meisjes (80%), maar het is een misvatting dat het nooit bij jongens (20%) voorvalt. Voorts blijft het frappant dat het – op één uitzondering na – nooit de jongere zelf is die ons contacteert, maar zijn of haar ouders. Dit fenomeen wordt dus ondergerapporteerd.

In 2018 kreeg Child Focus 46 meldingen over sextortion binnen. Een stijging tegenover 2017 (39). Bij sextortion zijn het nog steeds vooral jongens die slachtoffer zijn, maar het kan ook meisjes overkomen. Het is opvallend dat bij dit fenomeen het wel in meer dan de helft van de gevallen de jongere zelf is die contact opneemt met onze hulplijn.

Contact

Nel Broothaerts – Chief Prevention & Development Officer – 0479/631690

Het jaarverslag vindt u hier terug.