25 jaar na de Witte Mars: Child Focus organiseert een herdenkingsplechtigheid in het teken van de hoop.

25 jaar na de Witte Mars: Child Focus organiseert een herdenkingsplechtigheid in het teken van de hoop.

okt 19 2021

Op 20 oktober 1996 kwamen 300.000 Belgische burgers op straat. Ze eisten een betere werking van politie en justitie en een betere bescherming van onze kinderen. De Belgische bevolking mobiliseerde zich naar aanleiding van de zaak Dutroux en toonde toen massaal haar onvrede, verontwaardiging, en zelfs woede over de wijze waarop ons land het dossier van de toen verdwenen en vermoorde meisjes had behandeld. Als antwoord hierop werd Child Focus opgericht. Justitie en politie werden grondig hervormd.

Vijfentwintig jaar na deze burgermobilisatie roept Child Focus de bevolking op om hulde te brengen aan de slachtoffers en opnieuw steun te betuigen aan de ouders en naasten van de vermiste kinderen. Deze herdenkingsplechtigheid vindt plaats op woensdag 20 oktober 2021 in aanwezigheid van HM Koningin Mathilde, Erevoorzitster van de Stichting, Eerste Minister Alexander De Croo, alsook ouders en naasten van vermiste kinderen. De eerbetuiging gebeurt in beperkte kring in het Park van Brussel bij het standbeeld van JM Follon ter herdenking van vermiste kinderen.

Op 13 augustus 1996 brak de zaak Dutroux uit. De Belgische bevolking reageerde emotioneel bij het veilig en gezond terugvinden van Sabine en Laetitia en de onbeschrijflijke gruwel van de ontdekking van de levenloze lichamen van Julie en Melissa, An en Eefje. Een heel volk mobiliseerde zich om steun te betuigen aan de gezinnen die voor altijd getekend waren door deze gruwel en het verlies van hun kind. Naast deze boodschap van steun eisten de burgers een hervorming van de politie en justitie. Deze gebeurtenis was het begin van een lang veranderingsproces.

Een uniek samenwerkingsprotocol

Child Focus werd opgericht in 1998 en vond al snel haar maatschappelijke rol met de behandeling van ongeveer 2.000 verdwijningsdossiers en 2.000 meldingen van seksuele uitbuiting per jaar. De belangrijkste missie is nog steeds om ouders van vermiste en seksueel uitgebuite kinderen te ondersteunen en de informatiestromen te vergemakkelijken tussen het politieonderzoek en de naasten van de slachtoffers. Een uniek protocol tussen politie, justitie en Child Focus heeft de samenwerking tussen de drie partijen structureel verankerd. België staat in dit opzicht model in het buitenland. Tegelijkertijd is er enorm veel werk verzet op vlak van preventie, zowel inzake verdwijningen als seksuele uitbuiting, door kinderen te sensibiliseren en ouders, begeleiders en leerkrachten op te leiden.

Passende ondersteuning voor ouders

Child Focus krijgt elke dag gemiddeld 3 nieuwe meldingen van vermiste kinderen. Gelukkig blijven verdwijningen zoals in de zaak-Dutroux uiterst zeldzaam (ontvoering, opsluiting met seksueel misbruik, gevolgd door overlijden). Weglopers vormen de meerderheid van de dossiers. In 20% van alle verdwijningen is een onrustwekkend element aanwezig.

Ook op het gebied van begeleiding en ondersteuning van slachtoffers en hun naasten is veel vooruitgang geboekt. De organisatie is 24/7 bereikbaar via het gratis nummer 116 000 om hen in deze moeilijke omstandigheden te ondersteunen. De consulent die verantwoordelijk is voor het dossier handelt proactief naar hen toe, bezorgt hen informatie over het lopende onderzoek, staat hen in alle vertrouwelijkheid bij en oriënteert hen zo nodig door naar gespecialiseerde bijkomende hulp.

"Ons werk wordt mogelijk gemaakt door de enorme solidariteit van onze operationele en financiële partners die ons, sinds onze oprichting, steunen, alsook dankzij de professionele inzet van onze medewerkers en onze Raad van Bestuur.

Zonder het rotsvaste vertrouwen vanuit het grote publiek en de media, zouden we tot op de dag van vandaag niet in staat zijn geweest onze missies verder te zetten en onze competenties te versterken. » zegt Heidi De Pauw, Algemeen directeur van Child Focus.”

Oproep voor heel het land

Als teken van hulde aan de slachtoffers en als steun voor de families en naasten van vermiste en seksueel uitgebuite kinderen roept Child Focus iedereen op om vandaag een wit lint om de pols te dragen, een witte ballon aan de deur te hangen of een stukje witte stof aan het voertuig te bevestigen.

De uitdagingen voor de toekomst

Een van de grote uitdagingen is de snel evoluerende online wereld en de risico’s voor kinderen en jongeren die hiermee gepaard gaan. Child Focus wordt geconfronteerd met steeds meer dossiers rond online veiligheid. De Covid crisis leidde zelfs tot een explosieve groei (+60%) van dossiers van online aantasting van de seksuele integriteit van minderjarigen (grooming, sextortion, problematische sexting). Het aantal meldingen van beelden van seksueel misbruik van kinderen is in één jaar tijd gestegen van 1.500 naar 2.200. Het is daarom essentieel om samen met alle diensten enerzijds in te zetten op preventie, vooral bij jongeren in kwetsbare situaties en anderzijds om hand in hand te werken met de technologische industrie om deze fenomenen in te dammen en inspanningen te leveren om slachtoffers te identificeren. Een passend wettelijk kader is een topprioriteit geworden.

Meer informatie :

Stephan Smets: Directeur Communicatie Child Focus stephan.smets@childfocus.org  +32 486 259 279