Jaarverslag 2021 - Child Focus trekt de aandacht op de toename van het aantal wegloopdossiers en dossiers van seksuele uitbuiting, mede als gevolg van de gezondheidscrisis

Jaarverslag 2021 - Child Focus trekt de aandacht op de toename van het aantal wegloopdossiers en dossiers van seksuele uitbuiting, mede als gevolg van de gezondheidscrisis

mei 10 2022

In 2021 registreerde Child Focus een stijging van 21% van het aantal wegloopdossiers ten aanzien van 2020, namelijk 867 nieuwe dossiers. Dit komt neer op bijna 3 jongeren die weglopen per dag. De aanzienlijke stijging van het aantal dossiers van seksuele uitbuiting die in 2020 al werd vastgesteld, werd helaas ook bevestigd in 2021.

In 2021 zette Child Focus meer dan ooit in op preventie, met onder andere de lancering van het universele preventieproject "Max, de vertrouwenspersoon". De ambitie van dit project is dat elk kind tussen 10 en 12 jaar een vertrouwenspersoon, een Max, heeft bij wie hij of zij terechtkan voor een luisterend oor bij vragen, twijfels of problemen.

In 2021 behandelde Child Focus 867 nieuwe meldingen van jongeren die wegliepen. Het gaat om een stijging van ruim 21% tegenover 2020. Een van de redenen voor deze stijging is dat jongeren minder beperkt waren in hun vrijheden in vergelijking met 2020, een zeer streng jaar op vlak van gezondheidsmaatregelen. Child Focus kreeg ook meer oproepen van kinderen die het mentaal zwaar hadden of van ouders die meldden dat hun weggelopen kind te kampen had met donkere gedachten.

Daling van het aantal internationale kinderontvoeringen door ouders ook in 2021 bevestigd

In 2021 behandelde Child Focus 370 dossiers van internationale kinderontvoering waarvan 276 effectieve ontvoeringen. In 2020 merkten we al een daling in deze dossiers en dit heeft zich in 2021 verdergezet. Deze daling is wellicht te wijten aan de gevolgen van de Covid-19 maatregelen in de verschillende EU lidstaten, die reizen voor langere periodes moeilijk of onmogelijk maakten.

Vermiste niet-begeleide minderjarigen (NBM): kwetsbare kinderen voor wie we net dat stapje verder moeten gaan

In 2021 behandelde Child Focus 384 dossiers van vermiste niet-begeleide minderjarigen waarvan 98 nieuwe meldingen. Het gaat hier altijd om kwetsbare kinderen die een groot risico lopen om slachtoffer te worden van seksuele of andere vormen van uitbuiting. NBM zijn, in tegenstelling tot de meeste andere vermiste kinderen, veel moeilijker terug te vinden. Sommige dossiers blijven daarom jarenlang openstaan. Child Focus zal in principe nooit een dossier afsluiten zolang er geen nieuws is, ook niet wanneer de jongere ondertussen meerderjarig is.

Verdere toename van het aantal dossiers van seksuele uitbuiting

In België is de seksuele uitbuiting van minderjarigen in de prostitutie een verborgen en complex fenomeen dat vaak niet wordt opgespoord of gemeld. Er bestaan geen gecentraliseerde gegevens en bovendien merken we dat het aanbod van betaalde seksuele diensten alsmaar meer naar sociale mediakanalen verschuift, waardoor het nog moeilijker wordt om het fenomeen correct in te schatten. Toch opende Child Focus 57 nieuwe dossiers in 2021. In de meeste dossiers waren de slachtoffers tussen de 14 en 17 jaar.

Child Focus behandelde in 2021 129 situaties van grensoverschrijdende sexting, 91 gevallen van sextortion en 43 meldingen van grooming.

Om jongeren zo goed mogelijk te wapenen tegen deze fenomenen, ontwikkelde Child Focus een educatief platform om met jongeren aan de slag te gaan rond sexting en genderstereotypen : www.sextoooh.be

In 2021 ontving Child Focus 2.147 meldingen van vermoedelijke seksuele misbruikbeelden van minderjarigen. Achter één melding zitten soms honderden tot duizenden beelden. We zagen in 2020 een explosie van deze cijfers en ook in 2021 zette de stijging zich licht voort naar een toename van maar liefst 52% ten opzichte van 2019. Dankzij Arachnid, een innovatieve tool die via artificiële intelligentie proactief seksuele misbruikbeelden van kinderen op het wereldwijde net opspoort, werden 55.601 beelden geanalyseerd, waarvan 34.266 beschouwd als seksuele misbruikbeelden van kinderen.

Preventie blijft een prioriteit

Via tools, sensibiliseringscampagnes en vormingen wil Child Focus de verdwijning en seksuele uitbuiting van minderjarigen voorkomen. Om ouders en begeleiders van kinderen en jongeren te helpen om een verdwijning te voorkomen en juist te handelen als het toch gebeurt, ontwikkelde Child Focus de geïllustreerde podcast EHBV: Eerste Hulp bij Verdwijningen (www.ehbv.be).

In 2021 zag ook een ambitieus universeel preventieproject het levenslicht: “Max, de vertrouwenspersoon”: een project met de ambitie dat elk kind tussen 10 en 12 jaar een vertrouwenspersoon heeft, een Max, bij wie hij of zij altijd terechtkan. Max werd geïntegreerd in alle bestaande preventietools van Child Focus en maar liefst 1.750 kinderen hebben op www.iedereeneenmax.be een gepersonaliseerde video gemaakt om naar hun zelfgekozen Max te sturen. In de komende jaren zal dit programma nog versterkt worden, met workshops in scholen en evenementen voor kinderen en gezinnen.

Ontdek hier ons volledig jaarverslag 

Contact Child Focus:

Voor vragen over de cijfers van het jaarverslag : Stephan Smets – Directeur Communicatie stephan.smets@childfocus.org 0486/25.92.79

Voor vragen over het preventieproject  “Max, de vertrouwenspersoon”, de podcast EHBV of het platform sextoooh.be : Nel Broothaerts – Directeur Preventie en Ontwikkeling nel.broothaerts@childfocus.org 0479/63.16.90